En ny type røggassensor skal kunne måle udledningen af sodpartikler fra et skib i realtid. Det har potentiale til at blive et centralt værktøj i skibsfartens grønne omstilling.

Et konsortium med Green Instruments A/S, Teknologisk Institut og flere maritime aktører går sammen om at udvikle en ny type røggassensor, der kan måle udledningen af sodpartikler fra et skib i realtid. Sensoren ventes at blive et vigtigt dokumentationsværktøj for skibsfarten, der er på vej mod skrappere regler for, hvor meget de må udlede.

Næststørste kilde til global opvarmning

Indenfor skibsfarten regnes udledning af sodpartikler – også kaldet black carbon – for at være den næststørste kilde til global opvarmning efter CO2-udledning. Problematikken har derfor stort internationalt fokus, ikke mindst i Arktis, og det forventes, at Den Internationale Maritime Organisation (IMO) under FN vil indføre regulering af skibsfartens black carbon-udledning i løbet af få år.

Her vil måleteknik til black carbon komme til at spille en vigtig rolle for at kunne forbedre og dokumentere nye emissionsbegrænsende teknologier og alternative brændstoffer.

”I dialogen med en række aktører i branchen har vi set, at der er et ønske om et kosteffektivt værktøj, der kan dokumentere black carbon-udledninger og effekten af nye tiltag. Derfor er målet med projektet at udvikle en robust og enkel black carbon-sensor, der måler udledningen i realtid og er designet til brug på skibe. Det kan blive et centralt værktøj i skibsfartens grønne omstilling,” siger projektleder Morten Køcks, Teknologisk Institut.

God timing

Projektet, som er støttet af Miljøstyrelsen, sker i samarbejde med både industripartnere og brancheorganisationer og er forankret hos Green Instruments A/S, der udvikler måleudstyr til bl.a. det maritime. Her ser man et stort behov for specialudviklet udstyr, der kan måle black carbon-udledning på skibe.

”Så vidt vi ved, er der ikke nogen robust teknologi på markedet, der kontinuerligt kan dokumentere skibenes black carbon-udledning op mod de krav, vi forventer fra IMO’s side. Samtidig mærker vi allerede nu interesse fra rederierne i at kunne opsamle kontinuerlige måledata. I takt med en kommende vedtagelse af nye regler vil det behov kun stige, også på globalt plan. Timingen er med andre ord god, og projektet her kan være med til at positionere os godt i markedet,” fortæller Poul Kodal Sørensen, Executive Technical Advisor fra Green Instruments A/S.

Måling af black carbon kan blive obligatorisk

På det maritime område stilles der i dag ingen krav til, hvor meget black carbon skibene må udlede, eller at de skal måle på det. Krav om måling kan dog på længere sigt blive obligatorisk. Målgruppen er i første omgang derfor de rederier, som har en proaktiv tilgang til at måle og dokumentere udledninger. Det gælder blandt andet krydstogtskibe, der sejler i arktiske egne, og de danske rederier, der deltager i projektet. Blandt andet vil der undervejs i projektet blive testet en tidlig version af sensoren ombord på et DFDS-skib for at opnå driftserfaring.

Projektet forløber fra primo 2021 til medio 2023 og er et samarbejde mellem Green Instruments, Teknologisk Institut, DFDS, MOL Chemical Tankers, Danske Maritime og Danske Rederier.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Adobe Stock