Hvordan sikrer man bygninger og byrum mod terror? Hvor lidt eller hvor meget skal der til? Og hvordan forener man sikkerhed og æstetik? Nu går DBI i luften med en ny terrorsikringsplatform, med masser af viden og helt konkrete værktøjer, som alle kan bruge.

Offentlige institutioner, mediehuse, forsyningsselskaber, hospitaler, offentlige forsamlinger. Mål er der nok af, hvis man vil sprede frygt. Og det vil nogle desværre, også i Danmark, hvor terrortruslen har været alvorlig de senere år. Mens myndighederne vejleder statslige institutioner, er der imidlertid ikke megen hjælp at hente for private virksomheder, når det gælder terrorsikring.

Af samme grund har DBI i samarbejde med flere partnere brugt to år på at indsamle viden og udvikle værktøjer, der skal komme de private aktører til undsætning. Det hele er samlet på en ny webplatform, som indeholder al den grundlæggende information, man har brug for om terrorsikring.

Vidensbank og konkrete værktøjer

Platformen består af en vidensbank med en terrorsikringshåndbog og fokus på området ’den menneskelige faktor’. Hertil kommer gode råd og eksempler på arkitektoniske løsninger, hvor terrorsikring er integreret i bygnings- og anlægsdesignet på en naturlig måde.

Desuden giver platformen adgang til et risikoværktøj, som kan bruges til en vurdering af terrorsikringsbehovet i forhold til bl.a. bygninger og arrangementer. Og endelig indeholder den en tids- og procesplan, der gør det nemt at tænke terrorsikring ind i de forskellige trin i en byggeproces.

”Platformen fokuserer bl.a. på behovet for en holistisk tilgang til terrorsikring, hvor den fysiske sikring er tænkt sammen med brandstrategi, beredskab og sikkerhedskultur. Den henvender sig bl.a. til arkitekter, bygherrer, bygningsejere, entreprenører, konstruktører og sikkerhedsansvarlige, som længe har efterspurgt hjælp til risikovurderinger og terrorsikring,” siger Karin C. Møller, der er sikkerhedsrådgiver hos DBI.

Fakta om RAMT

Platformen hedder RAMT (Risiko Arkitektur Mennesker Terror) og er udviklet af DBI i samarbejde med Bertelsen og Scheving Arkitekter, MOE og Schønherr. Indholdet på platformen er gratis og resultatet af DBI’s projekt “Terrorsikring af byrum og bygninger”, der var en del af DBI’s resultatkontrakt med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i perioden 2019-2020. Desuden har RealDania ydet støtte til projektet.

Du kan læse mere på DBI’s hjemmeside her

Se RAMT-platformen på: www.terrorsikring.nu