Det er ikke alle gode ideer, der kommer hele vejen fra prototype til marked. Men med hjælp fra både et EU-projekt og en Innobooster er det lykkes for rådgivningsvirksomheden Exigo A/S at komme på markedet med en ny digital løsning til byggeriet.

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Den ni år gamle specialistvirksomhed Exigo A/S sælger databaserede løsninger til projekt- og risikostyring på store komplekse byggeprojekter som fx sygehuse og skoler. Virksomheden er førende specialister i integrering af 3D-modellering og projektstyring.

Exigo har udviklet en ny digital business intelligence løsning kaldet ”Exicute”. Løsningen gør det muligt for en bygherre eller entreprenør at logge ind på et online dashboard, hvor de kan følge, hvordan byggeriet skrider frem. Baseret på data kan bygherren dermed fra dag til dag få et reelt billede af fremdriften i byggeprojektet. Det gør det muligt at navigere sikkert igennem byggeprocessen, så bygherren kan komme i mål til tiden.

Samarbejde med Alexandra Instituttet

Kristian Birch Pedersen er stifter og CEO i Exigo A/S – og idémanden bag ”Exicute”.

”For tre år siden så jeg et opslag i Alexandra Instituttets nyhedsbrev om muligheden for at arbejde med big data i EU-projektet ”Innovativ brug af big data”. På det tidspunkt var vores grundmotor at integrere 3D modeller og tidsstyring, hvorfra vi trak informationer og gav videre til projektlederne som Excel- og PDF-rapporter. Min tanke var, at det måtte kunne gøres smartere via en business intelligence løsning”.

Kristian Birch Pedersen tog derfor kontakt til Alexandra Instituttet, og de indledte et samarbejde om at udvikle en ny digital løsning til projektstyring i byggeriet.

”Det første EU-projekt gav en forståelse for, hvad kunderne gerne vil have, og vi byggede den første datamodel. Først gennemførte Alexandra Instituttet et studie af behovene på byggepladsen, og konklusionen blev, at der er meget forskellige behov for viden. Min første tanke om at bygge en ”one-fits-all”-løsning måtte derfor droppes”, fortæller Kristian Birch Pedersen og fortsætter:

”Efter studiet af behovene gik vi i gang med det tekniske spor, der handlede om at skrue databasen sammen, så vi kunne trække data ud på en god måde. Vi testede forskellige prototyper og endte ud med en model, der virkede”.

Prototypen brugte Exigo som et springbræt til at få støtte fra en Innobooster. Det gav mulighed for yderligere køb af viden hos Alexandra Instituttet. Dermed kunne udviklingsarbejdet fortsætte, og Exigo stod et år senere med en færdig løsning, der nu er på markedet.

”First mover”

Kristian Birch Pedersen fortæller, at med den digitaliserede løsning til styring af byggeprojekter, er Exigo A/S blevet ”first mover” ikke bare i Danmark, men også internationalt.

”Der er ikke andre på markedet med et system til daglig trekking, som holder projektlederen fuld opdateret på, hvordan byggeprojektet skrider frem. Det er selvfølgelig en fed konkurrencesituation at have. På den anden side skal vi samtidig på egen hånd bygge markedet op, fordi hele verden jo ikke ved, løsningen findes”, siger Kristian Birch Pedersen og fortsætter:

”Men når vi først er i dialog med kunden, så har vi en unik situation. Vi har bl.a. lige vundet et EU-udbud på byggeri i Odense, hvor vi har slået nogle af de store.”

Vokset med et udviklingsteam

Exigo A/S har brugt forsknings- og udviklingsprojekterne til at komme i front. EU-projektet var den forsigtige start, og Innobooster-projektet bragte produktet helt i mål.

”Vi har helt sikkert planer om at indgå i flere forsknings- og udviklingsprojekter – og arbejder pt. på at komme igennem med endnu et spændende projekt. Men vi har også mandet op med et udviklingsteam på 4-5 stykker”.

Det betyder, at Exigo A/S i dag selv kan udvikle videre på deres løsninger for egen regning og risiko. Men det betyder ikke, at samarbejdet med Alexandra Instituttet er et lukket kapitel.

”På ad-hoc basis køber vi os til viden hos Alexandra Instituttet ift. de svære ting. Vi vil gerne kunne en masse selv, men vi trækker på ekstern viden på specialiserede områder. Vi kan fx godt udvikle en database, men vi har brug for hjælp i forhold til at skalere og gøre den driftssikker, så her trækker vi på ekstern viden fra Alexandra Instituttet. De har high end specialister, der kan give sparring ift. avancerede systemer. Deres forskningsmæssige indgang til maskinlæring er virkelig meget værd for os”, siger Kristian Birch Pedersen. ”Det giver ro i maven at samarbejde med Alexandra Instituttet, fordi vi ved, at det bringer os på rette vej”.

Performanceregnskab for GTS

Denne artikel har været bragt i en kortere version i publikationen “Performanceregnskab for GTS-institutterne 2020”, som du kan hente her