Kunstige intelligenser som algoritmer og machine learning skal bruges til at udvikle nye teknologier til drift af renseanlæg og kontrol af spildevand. For at de nye teknologier skal lykkes, er det essentielt, at brugerne inddrages, så de kan bidrage til udviklingen og give deres bud på løsninger.

DHI og Alexandra Instituttet har i projektet Digitalt Vand samarbejdet om at udvikle machine learning til at afdække uregelmæssigheder i data fra renseanlæg.

Valideret data kan blandt andet bruges i en digital tvilling, som er en 1:1 digital udgave af et renseanlæg. En digital tvilling kan med fordel bruges til at afprøve nye processer, før de tages i brug på det fysiske renseanlæg. Men før en digital tvilling kan realiseres, skal algoritmerne udvikles.

Et vigtigt element i Digitalt Vand har været at involvere de daglige brugere som fx operatører, laboranter og procesingeniører for at forstå de arbejdsgange, som machine learning skal understøtte. Styringen af et renseanlæg er en kompliceret proces, og medarbejderne har meget specialiseret viden og er tæt på hverdagens problemstillinger. Derfor er de vigtige at inkludere.

Find problemet, derpå løsningen

Driftspersonalet er på den ene side meget afhængige af realtidsdata, men også for fysisk at være til stede på renseanlæggene for at kunne reagere på alarmer og fejl i målinger. Personalet skal kunne stole på alarmer og funktioner i renseanlæggets systemer, for at de er en hjælp i den daglige drift.

Digitalt Vands team for brugerinvolvering afdækkede, at systemer og teknologi ikke altid udnyttes optimalt, da der er mange fejlalarmer og -målinger. Derfor skal man begynde med at finde frem til de problemer, som machine learning skal hjælp med at løse, ved at driftspersonalet får lov at dele deres hverdagsudfordringer og lade dem komme med bud på mulige løsninger.

Projektgruppen i Digitalt Vand bestod af specialister inden for spildevand og machine learning. Driftspersonale og ingeniører fra BIOFOS, AarhusVand og FORS bidrog med deres indsigt i arbejdsgange og behov.

Digitalt Vand er et samarbejde mellem Alexandra Instituttet og DHI.

Dette er en forkortet udgave af en artikel skrevet af Sophia Seitz-Rasmussen, DHI, august 2021.

Du kan læse den fulde artikel i DANSKVAND, nr. 4, august 2021 (side 40-41).

Grafik: © Katarzyna Rogala, DHI