Fysiske modelforsøg gennemført hos DHI hjælper med validering og optimering af kæmpe pumpestation i forbindelse med Kalvebod Brygge Skybrudstunnel i København.

Der er nu givet grønt lys til at anlægge Kalvebod Brygge Skybrudstunnel. Tunnelen skal være med til at sikre København mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud.

Skybrudsvand fra Frederiksberg og Vesterbro føres igennem en underjordisk tunnel til Kalvebod, hvor vandet pumpes ud i havnen. Den 20m høje cirkulære pumpestation består af ialt 6 pumper, der hver har en kapacitet på 5.1 m3/s. Pumperne leveres af Grundfos A/S, som også er ansvarlig for pumpestationens ydeevne.

Til validering af den hydrauliske ydeevne samt for yderligere optimering af systemet, har DHI A/S opført en tro kopi af pumpestationen i skala 1:11.81 i deres fysiske modelforsøgslaboratorier i Hørsholm.

Du kan læse mere om DHIs bidrag til det spændende projekt her

Du kan læse mere om Kalvebod Brygge Skybrudstunnel her

Photo by Inge Maria on Unsplash