I en ny rapport har DFiR – Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd – anbefalet, at man kigger på en ny målgruppe for den danske innovationsfremmeindsats. Målgruppen er de såkaldte innovationsmodne virksomheder (IMV’er), som ifølge rådet har de bedste forudsætninger for at omsætte erhvervsfremmeindsatsen til reel innovation.

DFiR står bag den nye rapport ”Innovationsmodne virksomheder (IMV’er) – en ny målgruppe for innovationsfremmeindsatsen”. I den kommer rådet med ni anbefalinger og berører dermed nogle af de spørgsmål, der blev rejst i kølvandet af sidste års omstrukturering af erhvervsfremmesystemet.

Rapporten bygger på en omfattende dataundersøgelse for at finde ud af, hvem der reelt har været brugere af innovationsfremmeindsatsen. Her er data fra Danmarks Statistik og InnovationDanmark-databasen for første gang samkørt med GTS-nettets omfattende kundedata fra perioden 2009- 16. Det har bidraget med et øget datagrundlag på ca. 35.000 unikke virksomheder, som har gjort brug af GTS-institutterne i perioden.

Rapporten peger først og fremmest på, at de virksomheder, der bruger innovationsfremmeindsatsen, oplever større vækst end virksomheder, der ikke gør. Til gengæld understreger den samtidigt, at omtrent tre fjerdedele af de allerede FoU-aktive virksomheder ikke gør brug af innovationsfremmeindsatsen. Det betyder, at de ikke får det optimale ud af deres investering, hvilket fører til mindre vækst for både virksomhed og samfund.

Innovationsmodenhed frem for størrelse

Derfor giver det ifølge DFiR god mening at anskue virksomheder på deres innovationsmodenhed frem for kun at tage højde for deres størrelse. Modenheden kan ifølge DFiR eksempelvis udledes af en virksomheds internationaliseringsgrad, medarbejdersammensætning, ejer-struktur – eller af om virksomheden er FoU-aktiv.

Dermed gøres der også op med det generelle fokus på små og mellemstore virksomheder (SMV’er), som ellers har domineret systemet de senere år – og der bliver lyttet til anbefalingerne.

– Innovative virksomheder er super vigtige for et succesrigt erhvervsliv i Danmark. Derfor er det godt, at rådet har set nærmere på den hjælp, som virksomhederne kan få til innovation og udvikling af nye produkter og services. Det er vigtig viden at tage med videre, da vi netop nu er ved at se på, hvordan vi kan løfte innovationen i Danmark, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers i en pressemeddelelse.

Også hos GTS-foreningen ser man positivt på DFiR’s anbefalinger.

– Vi tager meget gerne debatten op, da det er afgørende, at innovationsindsatsen får mest mulig effekt. Samtidig er det vigtigt at række ud til netop de virksomheder, der har potentiale, og som kunne have gavn af viden og ny teknologi, men endnu ikke er kommet i gang, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.

Nødvendigt med en bred indsats

For at ramme målgruppen vurderer DFiR, at der er brug for en bred vifte af tilbud, ordninger og rammebetingelser. Ifølge dem bør innovationsindsatsen anses som et økosystem, der kan imødekomme virksomhedernes komplekse behov og samtidigt acceptere, at projekter kan fejle.

Rapporten peger desuden på, at det også er op til virksomhederne selv at engagere sig i indsatsen – også selvom de ikke umiddelbart har et projekt i støbeskeen. Det kunne eksempelvis være ved at deltage i innovationsnetværk, klynger eller videnspredningsaktiviteter hos eksempelvis GTS-institutter eller universiteter.

Du kan læse hele rapporten her