Hvad er et GTS-institut?

GTS-institutterne er kommercielle virksomheder med et almennyttigt formål. De syv GTS-institutter har til formål er at opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv. Et GTS-institut bliver godkendt af Uddannelses- og Forskningministeriet. For at kunne blive godkendt er det en forudsætning, at det er en almennyttig virksomhed som:

  • Arbejder indenfor et område af stor betydning for dansk erhvervsliv
  • Har et højt fagligt niveau
  • Er uafhængige af politiske og økonomiske interesser
  • Har et betryggende økonomisk og organisatorisk grundlag

Godkendelsen bliver givet for tre år ad gangen, og der er ikke tale om nogen form for offentligt ejerskab. Trods instituttets uafhængige og selvstændige selskabsretlige stilling er et GTS-institut underlagt myndighedskrav om faglige evalueringer og løbende finansiel og juridisk kontrol. Overskydende indtjening anvendes udelukkende til ny forskning, udvikling og innovation.

Resultatkontrakterne udgjorde i 2016 8,5 % af institutternes samlede omsætning. Yderligere 10 % kom i 2016 fra fonde og øvrige offentlige midler. Resten af omsætningen (81,5 %) stammer fra salg og viden af ydelser på markedsvilkår.

 

Resultatkontrakter til FoU-projekter

Som GTS-institut kan man søge offentlige projektmidler, kaldet resultatkontrakter, som kan bruges til forsknings- og udviklingsaktiviteter på forkant af markedets behov. Formålet er at opbygge og udvikle nye teknologiske kompetencer og serviceydelser, som forventes at få stor betydning for danske virksomheder. Det er Styrelsen for Forskning og Innovation, der indgår resultatkontrakter og fører tilsyn med GTS-institutterne. Resultatkontrakterne går til medfinansiering af aftalte og klart afgrænsede aktiviteter hos det enkelte institut.

Med resultatkontrakterne er det muligt at få økonomisk medfinansiering til forskning og opbygning af nye teknologiske kompetencer, som skønnes at få stor betydning for dansk erhvervsliv og som ikke ville eksistere på almindelige markedsvilkår. Dermed er resultatkontrakterne af stor vigtighed, da det giver GTS-institutterne mulighed for at påtage sig en større markedsmæssig risiko, end man normalt er villig til.

I 2016 udgjorde de samlede resultatkontraktmidler 306 mio. kr. Du kan læse mere om igangværende resultatkontrakter på bedreinnovation.dk