Banebrydende teknologi til dansk erhvervsliv

Som GTS-institutter accelererer vi dansk innovation og styrker konkurrenceevnen igennem anvendelse af ny teknologi. Med blik for erhvervslivets behov forsker vi og løser konkrete problemer for virksomheder. I et tæt samarbejde med vidensinstitutioner i ind- og udland opbygger vi stærke innovationsmiljøer. Det giver hurtig adgang til unikke state-of-the-art udviklingsfaciliteter og specialistkompetencer. På den måde skubber vi grænsen for, hvad virksomheder kan af egen kraft. Fra de gode idéer til de markedsklare løsninger. Det er vores bidrag til et innovativt samfund, hvor vi sammen skaber grøn vækst og danske arbejdspladser.

 

Vi er der for dansk erhvervsliv

Hvert år investerer det offentlige omkring 300 mio. kr. i GTS-institutterne. Derfor kan vi tage en risiko på virksomhedernes vegne og bevæge os ud på den tynde is og udvikle nye metoder og teknologier. Det betyder, at danske virksomheder til stadighed har adgang til centrale teknologier og kompetencer, der accelererer deres arbejde med innovation og skaber værdi. På den måde fungerer vi som forsknings- og udviklingsafdeling for dansk erhvervsliv.

Vi er Danmarks teknologiske infrastruktur

Vi giver virksomheder adgang til en omfattende teknologisk infrastruktur af laboratorier, apparatur, testfaciliteter og menneskelige kompetencer. Vi samarbejder med virksomhederne hele vejen igennem innovationsprocessen. Uanset om det drejer sig om forskningssamarbejde; teknologisk rådgivning; udvikling af pro-dukter og processer eller om test og dokumentation.

Vi har nogle af Danmarks skarpeste hjerner. Alle medarbejdere er drevet af faglig indsigt og begejstring for teknologi. Vi har en fod i forskningsverdenen og en fod i erhvervslivet. Derfor møder vi virksomhederne i øjenhøjde, uanset om vi samarbejder med ingeniøren eller smeden.

Vi er internationale

Vi har mange internationale aktiviteter, der giver et stort udsyn og viden om den teknologiudvikling, der finder sted uden for Danmarks grænser. På vores kerne-områder er vi verdensførende. Samtidig sikrer vores knap 20.000 danske kunder en nærhed til markedet, der giver en bred forståelse for behovene i virksomhederne og de betingelser, de agerer i. Vi samarbejder med både små og store danske virksomheder. Men vi er særligt optagede af at nå bredt ud til små og mellemstore virksomheder med et uforløst potentiale for vækst.

Med udgangspunkt i vores teknologiske indsigt; vores kendskab til markedet og virksomhedernes tillid til vores kompetencer flytter vi virksomhederne frem mod konkurrencedygtige produkter og processer. Det er vores bidrag til at styrke dansk konkurrenceevne – og skabe vækst og arbejdspladser.

Vi bidrager med:

  • Teknologisk infrastruktur. På tværs af GTS-institutterne har vi en om-fattende teknologisk infrastruktur af laboratorier, apparatur og faglige kompetencer. Den udgør hjørnestenen i vores arbejde med at bringe virksomhederne fremad i deres innovationsproces.
  • Samarbejde om innovation og udvikling. Vi indgår i innovations- og udviklingssamspil med virksomheder på kommerciel basis. Her udvikler, afprøver og tilpasser vi teknologier til virksomhedens behov. Eller vi indgår i omfattende og langvarige samarbejder om fx kvalitetssikring- og kontrol. Vi tilbyder desuden pilotproduktion på nye højteknologiske områder, der gør springet fra prototype til produktion muligt.
  • Specialistservices. Vores eksperter gør det lettere for virksomheder at udvikle, teste og certificere produkter. Den type af specialistservices indgår i udviklingsforløb eller er et led i at kunne opfylde aktuelle krav fra kunder eller myndigheder.
  • Ny forskningsbaseret viden og teknologi. Her bygger vi bro mellem forskning og marked med fokus på viden i anvendelse. Derfor deltager vi bl.a. sammen med virksomheder og universiteter i forskningsaktiviteter med offentlig medfinansiering. Det gælder fx resultatkontrakter med Uddannelses- og forskningsstyrelsen, Innovationsfonden eller EU-projekter. Aktiviteterne sikrer vores høje faglige niveau og viden om, hvad der rører sig i ind og udland.
  • Vi henter teknologi hjem og åbner døren til internationale markeder. Vores mange internationale aktiviteter gør det muligt at tilbyde nye ydelser på dansk grund for danske virksomheder. Samtidig tager vi danske virksomheder med ud på internationale markeder.
  • Vi stimulerer virksomheders lyst til innovation. Det sker bl.a. gennem vores brede udbud af kurser og temadage.

Fakta om GTS-institutterne

I Danmark findes der syv Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, de såkaldte GTS-institutter, der til sammen udgør det danske GTS-net. De syv GTS-institutter arbejder for at skabe flere innovative og konkurrencedygtige danske virksomheder – med et særligt fokus på de små og mellemstore danske virksomheder. Det sker ved at gøre forskningsbaseret viden og teknologi anvendelig for en bred gruppe af danske virksomheder.  GTS-institutterne er alle medlem af GTS-foreningen, der varetager de fælles interesser. GTS-nettet udspringer af Loven om Teknologi og Innovation fra 2002.

Her kan du læse mere om: