Bioneer har siden 1982 udviklet og udbudt processer til fermentering. Disse kompetencer har danske virksomheder inden for lægemiddelindustrien og ingrediens-området benyttet til at udvikle og producere rekombinante proteiner og enzymer.

Frem mod 2024 videreudvikler Bioneer i en resultatkontrakt nye teknologier inden for proteinproduktionsområdet, herunder såkaldte ”fed-batch” fermenteringsprocesser. Desuden arbejder instituttet med de oprensningsprocesser, der sikrer stabilitet og funktionalitet af de proteiner og enzymer, der bliver fremstillet.

Understøtter udvikling af en bred vifte af biologiske lægemidler

Mikrobiel fermentering er grundlaget for produktionen af en bred vifte af biologiske lægemidler. Det gælder alt fra anti-cancer-lægemidler og vacciner til lægemidler, der bl.a. kan afhjælpe genetiske og metaboliske sygdomme. I løbet af de sidste to årtier er omkring halvdelen af de rekombinante farmaceutiske produkter, der er godkendt som lægemidler af US Food and Drug Administration (FDA) og The European Medicines Agency (EMA), blevet fremstillet via mikrobiel fermentering ved brug af bakterier eller gær. Langt størstedelen af alle vacciner bliver også produceret ved mikrobiel fermentering.

Ny viden og teknologi skal accelerere danske virksomheders udvikling

Et stigende antal danske virksomheder baserer deres forretning på proteiner og enzymer, der skal anvendes som lægemidler til behandling af en række sygdomme. Det gælder også for en stor underskov af start-ups. Virksomhederne er stærkt afhængige af, at de potentielle lægemidler kan blive udviklet, produceret og oprenset hurtigt. Det er nemlig en forudsætning for, at de kan tiltrække yderligere kapital samt udføre proof of concept studier.

”Bioneer har fortsat en ambition om at være den foretrukne nationale partner, der via den nyeste viden og infrastruktur skaber konkret værdi for danske virksomheder. Som GTS-institut er det vores opgave at fjerne de barrierer, der udfordrer virksomhederne, når produktionsprocesser for terapeutiske proteiner eller enzymer skal etableres”, tilføjer Christian Clausen, Forskningschef (CSO), Bioneer.

Bioneer udvikler til alle processer – fra gen til færdigt protein eller enzym

For at maksimere produktivitet, opskalering og øge det samlede udbytte af fermenteringsudviklingen er stammevalg og optimering samt medie- og procesudvikling de vigtigste elementer. Ved den efterfølgende oprensning af protein eller enzym anvendes forskellige teknologier til at ekstrahere, folde, oprense og formulere proteinproduktet fra fermenteringstankene.

”Ambitionen er at forbedre de nuværende fermenteringsprocesser og teknologier, der anvendes, når et protein eller enzym skal produceres rekombinant via fermenteringer i bioreaktorer”, tilføjer Søren Madsen, Head of Recombinant Proteins, Bioneer.

Fed-batch giver højere celletæthed

I 2021 valgte Bioneer at optimere fermenteringsprocesserne yderligere gennem såkaldte fed-batch processer – samt at udvikle metoder til refoldning og oprensning af proteiner, der produceres i såkaldte inclusion bodies. Sidstnævnte er en inaktiv form af det ønskede rekombinante protein, som typisk kræver en stor og avanceret proteinkemisk indsats for at opnå et bioaktivt protein.

Fordelen ved fed-batch processen er, at man kan opnå en meget højere celletæthed, da man løbende tilfører næringsstoffer til bioreaktoren. Fed-batch er en mere kompliceret proces end batch og kræver specialiseret viden og særligt udstyr. Gevinsten er dog typisk også 5-10 gange så meget biomasse, og deraf også tilsvarende mere protein -og enzymprodukt.

Danmarks førende produktionsplatform

Den nye RK-aktivitet sikrer, at Bioneer fortsat har Danmarks førende produktionsplatform og ekspertise til at rådgive danske farma-, biotek- og ingrediensvirksomheder med udvikling af nye proteinbaserede lægemidler og enzymer.

I aktiviteten forventes der at være et tæt samarbejde med forskellige danske aktører, såsom National Biologics Facility (DTU), Københavns Universitet, Danish Life Science Cluster, Medicon Valley Alliance (MVA), m.fl.

Du kan læse mere om Bioneers arbejde med resultatkontrakten her

Foto: Bioneer