GTS-forening

GTS-forening

GTS-foreningen er paraplyorganisation for de danske GTS-institutter. GTS står for ”Godkendt Teknologisk Service” og navnet udspringer af, at GTS-institutterne bliver godkendt af Forsknings- og Uddannelsesministeren til at være et GTS-institut. GTS-institutterne er en del af den offentlige indsats for at sikre, at ny forskningsbaseret viden og teknologi finder anvendelse i dansk erhvervsliv, så virksomhederne bliver innovative og konkurrencedygtige. Læs mere om det her

Hvad laver foreningen?

GTS-foreningen varetager en række administrative opgave på vegne af GTS-institutterne. Desuden varetager foreningen de fælles interesser i forhold til det politiske system og for positioneringen af det samlede GTS-net. Det er også foreningen, der varetager den overordnede opdatering og vedligeholdelse af denne hjemmeside. En række af opgaverne bliver løst i samarbejde mellem sekretariatet og GTS-institutternes medarbejdere.

Det daglige arbejde i GTS-foreningen bliver varetaget af fem medarbejdere heraf en direktør, tre konsulenter og en studentermedarbejder. Se kontaktoplysningerne på medarbejderne.

GTS-foreningens øverste organ er bestyrelsen, der består af direktørerne fra GTS-institutterne.  Det er bestyrelsen, der vælger formand og næstformand for GTS-brancheforeningen

Kontakt GTS-foreningen

GTS-foreningens sekretariat er placeret på Teknologisk Institut, Gregersensvej 1 i Høje Taastrup. Du kan kontakte os på telefon 45 16 26 26 eller mail info@gts-net.dk