Med Power-to-X er energisektoren trådt ind i en ny tidsalder. DBI er hoppet med på vognen og er allerede nu engageret i adskillige projekter både til lands og til vands i samarbejde med nogle af feltets største spillere.

De nye Power-to-X-teknologier spås en stor fremtid, fordi de kan mindske CO2-udledningen fra fx tung landtransport og skibsfart. DBI ønsker at bidrage til at sikre brandsikkerheden på området og har derfor gjort emnet til et strategisk forskningsområde og en del af denne periodes resultatkontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Det kan normalt tage lang tid at finde demonstrationsprojekter at medvirke i, når man som GTS-institut gerne vil deltage i udviklingen af ny teknologi og metoder. Men lige inden for Power-to-X (P-t-X) er det gået over al forventning for DBI.

”Vi deltager allerede i flere konkrete projekter, og flere andre projekter er på vej. Det er tydeligt, at der er stor virkelyst blandt parterne, som er ivrige efter at udvikle området”, siger Mette Marie Vad Karsten, der er Lead Anthropologist hos DBI og deltager i arbejdet med indsatsområdet.

Hydrogenproduktion ved Brande

Et af projekterne er Brande Brint-projektet fra Siemens Gamesa. Her er et elektrolyseanlæg, der spalter vand til brint og ilt, koblet direkte på en vindmølle fra Siemens Gamesa ved Brande.

”Det er det første anlæg af sin art i Danmark, og DBI er med for at undersøge de brandrisici, der er på den type anlæg. Dvs. om reglerne på området er hensigtsmæssige og gode nok, og hvilke ubekendte faktorer der findes. Hertil kommer, hvordan designprocessen forløber, om man kan designe sådan et anlæg hurtigere og mere sikkert, og hvordan man inkluderer den menneskelige faktor i sikkerheden”, siger Thomas Hulin, der er projektleder hos DBI.

Hydrogen til havs

I et andet projekt deltager DBI i en lignende rolle. Projektet handler om produktion af hydrogen offshore. Når det hele foregår i rum sø, er kompleksiteten større, regelsættet et andet, og miljøet mere udfordrende.

”Samtidig sammenkobler projektet forskellige aktører, som arbejder under forskellige regelsæt. Der findes ikke regler eller den rette teknologi på nuværende tidspunkt, så det er i høj grad også et udviklingsprojekt, siger Aqqalu Ruge”, der er projektleder hos DBI.

Ud over DBI deltager Siemens Gamesa, Green Hydrogen Systems og Aalborg Universitet i projektet.

Du kan læse den fulde artikel hos DBI her

Foto: Siemens Gamesa