Fysiske modelforsøg i DHI’s bølge- og vindtestanlæg skal hjælpe vindølleindustrien med at forbedre modellerings- og testmetoder til flydende vindmøller.

DHI er partner i forskningsprojektet FloatStep, der finansieres af Innovationsfonden, som også omfatter DTU Vindenergi, Siemens Gamesa Renewables, Stiesdal A/S, STRØMNING og University of Western Australia. Som en del af projektet har DHI gennemført fysiske modelforsøg sammen med DTU Vindenergi og Stiesdal A/S med et nyt, flydende fundament til havvindmøller, TetraSub Concept Foundation.

TetraSub Concept Foundation er endnu under udvikling af Stiesdal A/S og blev testet med DTU’s 10MW standardvindmølle. Testene blev udført i DHI’s dybvandsanlæg i skalaen 1:60 og omfattede både bølge- og vindpåvirkning.

Mere effektivt og pålideligt design af flydende vindmøller

Modelforsøgene skal bidrage til FloatStep-projektet med det overordnede formål at forbedre modellerings- og testmetoder til flydende havvindmøller for at kunne udvikle mere effektive og pålidelige designmetoder. De vigtigste mål med modelforsøgene var:

  • At afprøve designet til fortøjning af det nye flyderkoncept
  • At teste nye algoritmer til styring af flydende havvindmøller
  • At udvikle og teste et software-in-the-loop hybridt testsystem

Data fra forsøgene med fortøjningssystemer og kontrolalgoritmer vil blive brugt til numerisk modeludvikling og kalibrering samt til at forbedre den generelle forståelse af flydende havvindmøller.

Det nye software-in-the-loop-system vil desuden forbedre og øge DHI’s ekspertise med modelforsøg til flydende havvindmøller ved at integrere en numerisk model for vindbelastning med den fysiske testfacilitet i en såkaldt hybrid testfacilitet.

Få mere at vide:
Bjarne Jensen, Senior Hydraulic Engineer
bjj@dhigroup.com

Du kan læse mere om projektet her

Se en video af TetraSub Concept Foundation i aktion her

Foto: DBI