DFM vil i den kommende resultatkontrakt for perioden 2021-2024 bl.a. fokusere på løsninger, der imødekommer metrologibehov til nye digitaliseringsløsninger.

DFM har aktiviteter inden for følgende fire indsatsområder:

Dansk deltagelse i The European Partnership on Metrology

Dansk engagement i det fælleseuropæiske forskningsprogram The European Partnership on Metrology vil være en væsentlig kilde til udvikling af nye måletekniske kompetencer i Danmark.

Indsatsområdet koordinerer og administrerer de udpegede danske metrologiaktørers deltagelse i det fælleseuropæiske forskningsprogram ”The European Partnership on Metrology”. Programmet vil danne grundlag for udvikling af måleteknologi og vil styrke den danske position i europæiske metrologinetværk.

Læs mere om indsatsområdet her

Metrologi til digitalisering og datasikkerhed

Digitalisering er afgørende for, at danske virksomheder kan bibeholde og udbygge deres konkurrenceevne i de kommende år. Med øget digitalisering stiger behovet for nye teknologier til styrket datasikkerhed fx ved nye metoder til krypteret udveksling af data.

Indsatsområdet understøtter samfundets digitale omstilling med fokus på metrologibehov til nye digitaliseringsteknologier og løsninger til datasikkerhed, herunder tidsreferencer til højhastigheds-datakommunikation, validering af kvantekrypteringssystemer og kunstig intelligens i produktion.

Læs mere om indsatsområdet her

Metrologisk forskning og udvikling

Indsatsområdet understøtter danske virksomheders og det offentliges nuværende og fremtidige behov for avancerede metrologiydelser med fokus på grøn omstilling, sundhed og avanceret produktion. Ydelserne udmøntes i akkrediterede kalibreringer, nye målemetoder, metrologisk rådgivning og kurser.

Forsknings- og udviklingsindsatsen vil medvirke til, at danske virksomheder udvikler nye grønne løsninger til både det nationale og det internationale marked, samt understøtte en effektivisering af virksomhedernes ressourceforbrug.

Læs mere om indsatsområdet her

Metrologisk infrastruktur

Indsatsområdet vil opretholde og udvikle den nationale metrologiske infrastruktur i Danmark, som er af kritisk betydning for danske virksomheder. Virksomhederne sikres adgang til globalt sammenlignelige og sporbare målinger, som kræves for at kunne afsætte produkter og ydelser på det globale marked.

Aktiviteterne er centrale for international anerkendelse af Danmarks måletekniske kompetencer og bidrager til at sikre udlandets tillid til kvaliteten af danske produkter og ydelser.

Læs mere om indsatsområdet her

Bedreinnovation.dk

bedreinnovation.dk kan du læse om alle de GTS-indsatsområder, der er bevilliget penge til.

Foto: DFM