Workshop: Reduktion af svovlbrinte i spildevand

Interessenter indenfor spildevandsbranchen inviteres til fælles workshop hvor spildevandsselskaber og leverandører drøfter nye teknologiske løsningsidéer til at reducere svovlbrinte i spildevandet. 

I samarbejde med DANVAs svovlbrinte netværk og Innovationsnetværk for Miljøteknologi afholder FORCE Technology 2 workshops, som har til formål at samle spildevandsselskaberne og leverandører, som tilbyder teknologiske løsninger til at imødegå udfordringerne ved svovlbrinte i spildevandet. Målet med projektet er sammen at finde frem til nye teknologiske løsningsidéer.

Projektet gennemføres som 2 identiske workshops – en i vest og en i øst Danmark. Formålet er at samle interessenter indenfor spildevandsbranchen til at diskutere og komme med forslag til nye løsningsmodeller, som kan imødegå, at svovlbrinte i spildevandet bliver en unødig belastning for afløbssystemerne.

Målgruppen fra spildevandsselskaberne er medarbejdere, som har ansvaret for drift og etablering af nye ledningsnet. Workshoppen inddeles i en række temaer, som adresserer forskellige områder af problemstillingen svovlbrinte i spildevandet.

Datoer:

Workshop 1 afholdes d. 23/11-2017 kl. 9-15 hos Århus Vand A/S i Viby J.
Workshop 2 afholdes d. 27/11-2017 kl. 9-15 hos SK Forsyning A/S i Slagelse

Tilmelding via dette link