webtv

Webtv kan hæve livskvaliteten for demensramte

Hurtigt tempo, komplekse historier og mange klip præger en stor del af traditionelle tv-udsendelser. For mennesker med en demenssygdom eller hukommelsesbesvær er det forvirrende og en stor udfordring at følge med i. Sammen med videoproduktionsselskabet, Safran Film, har Alexandra Instituttet i efteråret 2014 undersøgt potentialet og afklaret målgruppen for webtv til demensramte.

– Visionen er at skabe en alternativ form for tv for mennesker med kognitiv funktionsnedsættelse, lidt ligesom Døvefilm og Tv Glad, der tilgodeser målgruppens behov. Der findes ikke på samme måde en tv-kanal, der tilgodeser demensramtes behov og forudsætninger for at se tv, fortæller Anette Olsen fra Safran Film, som står bag ideen.

Anette ønskede derfor at finde en samarbejdspartner og arbejde videre med sin idé om en alternativ form for tv, tilrettelagt og afstemt efter dementes behov og abstraktionsniveau. Hun kontaktede Alexandra Instituttet og indgik et videnkupon-samarbejde.

At tage udgangspunkt i målgruppens egne idéer

Alexandra Instituttets rolle har bestået i at lave forundersøgelser, som skulle afklare, om ideen holdt stik, samt undersøge, hvem den egentlige målgruppe for ideen ville være. Projektets aktiviteter har blandt andet omfattet workshops med fagpersoner, de involverede i projektet har talt med personer med let til moderat demens, og der er blevet lavet en første evaluering af et brugergrænsefladekoncept med denne brugergruppe.

– I forhold til målgruppen tog projektet en drejning. Vi lagde ud med at fokusere på middelsvært til svært demente, som ofte er dem, der bor på plejehjem. De primære brugere og målgruppe for webtv-kanalen viste sig dog at være personer med let til moderat demens, fortæller Ida Rasmussen fra Alexandra Instituttet, som var den udførende medarbejder på projektet sammen med Anette Olsen.

I mødet med målgruppen opstod ideen om at inddrage de demensramte selv og gøre webtv-kanalen delvist brugerdrevet:

– Det er oplagt at tage udgangspunkt i målgruppens egne ideer og ønsker til tv-programmer, f.eks. ved at nedsætte en redaktion, hvor demensramte og evt. pårørende deltager, tilføjer Anette Olsen.

Under forløbet blev der afholdt workshop med fagpersoner i Alexandra Instituttets lokaler på IT-Universitetet i København

En fleksibel løsning til en daglig rutine

– Det har været interessant at arbejde med og sætte fokus på en brugergruppe, der sjældent bliver hørt. At se tv fylder rigtig meget i ældres og demensramtes hverdag – det er en slags daglig rutine. Hvis man ikke kan følge med i, hvad der sker i tv’et, kan man let komme til at føle sig ekskluderet fra fællesskabet, forklarer Ida Rasmussen og tilføjer:

– Det at vigtigt for demensramte at få bekræftet, at der stadig er ting, man godt kan. Med webtv, tilpasset deres behov, kan de få en følelse af kontrol, fordi de selv kan styre programmerne og selv har kontrol over måden at se tv på, modsat når de ser tv på almindelig vis.

Ideen med en online platform, hvor programmerne og videoindslagene kan uploades løbende og streames, er en fleksibel løsning, der også kan fungere på mobile enheder. For de demente betyder det, at de selv kan vælge, hvor og hvornår de vil se tv, og de har mulighed for at spole frem og tilbage i programmerne.

Fra idé til færdig produkt

– Samarbejdet med Alexandra Instituttet har fungeret rigtig godt. Det har givet god rygstøtte at kunne sparre med fagpersoner, og det har betydet, at vi har kunnet afholde workshops i gode rammer. Samtidig er det også lidt nemmere at søge finansiering, når man har en organisation som sparringspartner, frem for at ansøge som enkeltmandsvirksomhed, fortæller Anette.

Alexandra Instituttet og Safran Film er i øjeblikket ved at søge om midler til at kunne udvikle det konkrete produkt, der skal bestå af en webtv-kanal med en bred vifte af programmer og tv-genrer, blandt andet dokumentarprogrammer, tv-serier og nyheder i en forenklet form. Programmerne skal have en overskuelig længde på 10-15 min., og nøgleordene i forhold til indholdet er overskuelighed, genkendelighed, tryghed, humor og roligt tempo.

Safran Film skal stå for produktion af programmer og Alexandra Instituttet for design af brugergrænsefladen:

– Det vil blive en spændende udfordring af designe noget, der skal tage højde for, at brugeren bliver dårligere og dårligere til at bruge produktet – normalvis bliver brugeren jo bedre og bedre til at bruge produktet. En demenssygdom er desværre uhelbredelig og fremadskridende, derfor skal vi designe noget, der skal være utrolig intuitivt, fortæller Ida Rasmussen.

– Vi har snakket om på længere sigt at udvide webtv-platformen til også at indeholde kalender, personlige kontakter og andre features, som kan være nyttige for brugergruppen, afslutter Anette.

Læs mere