Virksomheders største udfordring er at tiltrække talent

ATV har netop offentliggjort en analyse, der viser, at Danmarks stærkeste teknologivirksomheder ser tiltrækning af talent som deres største udfordring. Analysen ser på udfordringer og muligheder for Danmark som videns- og vækstregion. 

Den type medarbejdere, som er vigtigst for Danmarks stærkeste teknologivirksomheder – Science & Engineering-virksomhederne – er også de medarbejdere, som virksomhederne har sværest ved at rekruttere. Og det kan det bremse vækst og jobskabelse her i landet. Det fremgår af analysen fra ATV.

85 procent af virksomhederne vurderer, at det er vigtigt eller meget vigtigt at ansætte ingeniører, men 55 procent oplever, at de er svære eller meget svære at rekruttere.

Det samme gør sig gældende inden for IT-området. 60 procent vurderer, at det er vigtigt eller meget vigtigt at ansætte IT-faglige medarbejdere. Men 40 procent oplever vanskeligheder med at rekruttere dem.

”Danmark har gode muligheder for at udvikle sig til en globalt førende viden- og vækstregion, men vi står også overfor en række udfordringer, der skal håndteres, før den målsætning kan realiseres. Her er virksomheders og universiteters muligheder for og evner til at rekruttere fra den globale talentpool, den absolut vigtigste,” siger Per Falholt, der er formand for ATV-udvalget bag analysen.

Syv indsatsområder

ATV har en målsætning om, at Danmark skal være en af verdens fem førende Science & Engineering-regioner.

Med udgangspunkt i analysen identificerer ATV syv indsatsområder, som er afgørende for Danmarks fremtid som vækst- og velfærdssamfund.

”Indsatsområderne er en to-do-liste for hele videns- og vækstdanmark. Det er nemlig afgørende for Danmarks population af Science & Engineering-virksomheder, at hele økosystemet omkring dem – i form af erhvervsledere, forskere, investorer og politikere – bliver bedre til at trække i samme retning,” siger Per Falholt, formand for ATV’s Science & Engineering-komité.

ATV anbefaler, at der, med udgangspunkt i indsatsområderne, bliver udarbejdet et ”Manifest for udvikling af Danmark som S&E-region” – på samme måde som andre regioner og byer de senere år er begyndt at arbejde med såkaldte ”Tech Manifestos”.

Læs mere og hent analysen her