Virksomheder opnår størst effekt af GTS-samarbejde

Ny publikation fra Uddannelses- og Forskningsministeriet kortlægger erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling. GTS glæder sig over, at FoU-aktive virksomheder opnår den største produktivitetseffekt igennem et samarbejde med et GTS-institut. Men der er også grund til bekymring. 

Den nye publikation har set på erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i perioden 2008-2015. Publikationen peger bl.a. på, at:

  • Store virksomheder bruger flere penge end tidligere på at investere i egen forskning og udvikling, mens små og mellemstore virksomheder investerer mindre. Særligt 64 store virksomheder står for en stigende andel af erhvervslivets samlede FoU-investeringer, nu over halvdelen af investeringerne.
  • FoU-investeringerne koncentreres på færre og større virksomheder. Antallet af virksomheder, der investerer i egen forskning og udvikling, skønnes til at være faldet med 28 pct. fra 2009 til 2015.
  • De forskningsaktive virksomheder i gennemsnit har øget deres investeringer med 50 pct. i perioden.

Samarbejde om forskning giver vækst i produktiviteten

Publikationen ser desuden på, om der er en sammenhæng mellem virksomhedernes forskningssamarbejde og produktivitet.

I forhold til de virksomheder, der er FoU-aktive, viser opgørelsen en positiv sammenhæng mellem forskningssamarbejde og produktivitetstilvækst. Her opgør publikationen effekten set ud fra tre samarbejdsformer.

  • FoU-aktive virksomheder, der kun samarbejder med et GTS-institut. Her opnår virksomhederne en produktivitetseffekt på 3,7 pct-point højere end for FoU-aktive virksomheder, der ikke indgår i et samarbejde.
  • FoU-aktive virksomheder, der har samarbejdet med både et universitet og et GTS-institut. Her er produktivitetsgevinsten i gennemsnit 2,2 pct-point.
  • FoU-aktive virksomheder, der kun samarbejder med et universitet. Her er produktivitetsgevinsten på 2,9 pct-point.

Direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nilsen, glæder sig over, at publikationen generelt viser, at det kan betale sig at indgå i forskningssamarbejde:

”Men i GTS-foreningen glæder vi os særligt over, at FoU-aktive virksomheder har den største produktivitetseffekt, når de samarbejder med et GTS-institut. Det underbygger en undersøgelse tilbage fra 2009, der viste samme tendens”.

Ragnar Heldt Nielsen er dog samtidig bekymret for, at færre virksomheder investerer i forskning – og at de store forskningsaktive virksomheder er ved at give de små og mellemstore virksomheder baghjul.

”Det er skræmmende, at antallet af forskningsaktive virksomheder skønnes til at være faldet med hele 28 pct. Det viser med al tydelighed behovet for at vende udviklingen og finde svar på, hvordan vi får langt flere SMV’er til at investere i FoU og til at indgå i forskningssamarbejde. Den netop offentliggjorte strategi for forskning og innovation rykker ikke noget i sig selv. Der skal handling til. Derfor indgår vi i GTS meget gerne i en dialog om, hvordan endnu flere SMV’er kommer med på vognen”.

Du kan læse mere og hente publikationen her