minister

Virksomheder kan nu høste resultaterne af nye test- og rådgivningsydelser

Pressemeddelelse fra GTS-foreningen og Uddannelsesministeriet

GTS-institutterne har med udgangspunkt i 3-årige resultatkontrakter med Rådet for Teknologi og Innovation udviklet en lang række nye teknologiske ydelser og faciliteter til glæde for danske virksomheder.

I 2010-2012 har GTS-institutterne hjulpet over 19.000 virksomheder med at anvende relevant forskning og udvikle, teste og certificere produkter.

”Performanceregnskab for GTS-net 2013” er netop udkommet med tal, analyser og eksempler på, hvordan danske virksomheder har glæde af samfundets investering i de ni GTS-institutter.

I den tre-årige periode har regeringen investeret en milliard kroner i GTS-nettet med det formål at skabe flere innovative og konkurrencedygtige virksomheder.

Uddannelsesminister Morten Østergaard slår fast, at det er helt centralt at sikre, at virksomhederne får de bedst mulige vilkår til at håndtere fremtidens udfordringer igennem innovative og fremadrettede investeringer.

– Det er afgørende, at danske virksomheder fortsat investerer i og anvender relevant forskning for at styrke produktiviteten og konkurrenceevnen til gavn for væksten og velfærden i Danmark. Regeringens investering i GTS-institutterne skal få flere danske virksomheder til at anvende ny forskning og teknologi til udvikling af produkter og services. Jeg opfordrer derfor GTS-institutterne til at styrke deres indsats, for at virksomheder benytter sig af deres faciliteter og serviceydelser, siger Morten Østergaard.

GTS-institutterne dækker et bredt spektrum af emner inden for eksempelvis IT, klima, velfærdsteknologi, brandsikring, sundhed, fødevarer, robotteknologi og produktion.

Virksomheder har glæde af at samarbejde med GTS-nettet

Virksomheden BrainReader er en af de danske virksomheder, der i 2012 kunne udvikle og forbedre sit produkt i samarbejde med et GTS-institut. Med udgangspunkt i Alexandra Instituttets nyudviklede kompetencer inden for massive data var det muligt for BrainReader at optimere hastigheden til at uploade et 3D billede af en patients hjerne fra en time til 16 sekunder. Hvilket betyder, at virksomheden nu har et konkurrencedygtigt produkt på det globale marked.

De gode eksempler på danske virksomheders udbytte af at samarbejde med GTS-nettet, samt en række nøgletal for GTS-nettets resultater fremgår af ”Performanceregnskab for GTS-net 2013”.

Direktør i GTS-foreningen Ragnar Heldt Nielsen er tilfreds med resultaterne.

– Trods et mindre fald i antallet af danske kunder det seneste år har GTS-institutterne med sine 19.000 danske kunder fortsat et godt greb i dansk erhvervsliv, og sådan skal det fortsat være. For det sikrer, at GTS-institutterne har fingeren på pulsen i forhold til nye ønsker og behov i dansk erhvervsliv og dermed kan udfylde rollen som den centrale spiller i forhold til at omsætte forskningsbaseret viden til vækst og arbejdspladser.

Om performanceregnskabet

• I performanceregnskabet er der en gennemgang af GTS-nettets nøgletal og aktiviteter i 2012. Da sidste resultatkontraktperiode blev afsluttet i 2012, er der særlig fokus på, hvad der er kommet ud af aktiviteterne.
• I regnskabet finders et kapitel med eksempler på nyudviklede faciliteter og ydelser, og der er ni cases, hvori danske virksomheder fortæller om, hvordan de har fået udbytte af GTS-institutternes nye kompetencer.

GTS-nettet i 2012

• Den samlede omsætning blev fastholdt på 3,6 milliard kroner. Omsætningen fra danske private virksomhedskunder var på 970 millioner kroner.
• GTS-nettet havde 19.216 unikke danske kunder, heraf er 16.483 private virksomhedskunder.
• Små og mellemstore private virksomheder udgør ni ud af 10 af de private danske virksomhedskunder.
• Der har de sidste fem år været en kraftig stigning i omsætningen fra forsknings-og udviklingsmidler fra 509 millioner kroner i 2008 til 827 millioner kroner i 2012.
• Den kommercielle omsætning udgjorde i 2012 77 procent af den samlede omsætning, mens 23 procent af omsætningen kom fra forsknings-og udviklingsaktiviteter, herunder resultatkontrakter med Rådet for Teknologi og Innovation.

Om GTS – Godkendt Teknologisk Service

• Et af de centrale midler i indsatsen for at omsætte ny viden og teknologi til vækst og arbejdspladser, er de ni danske GTS-institutter, der blandt andet omfatter DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.
• GTS-institutternes hovedopgave er at bringe ny forskningsbaseret viden og teknologi i anvendelse hos især små og mellemstore danske virksomheder.

For at rekvirere et trykt eksemplar, send en e-mail til info@gts-net.dk

Læs performanceregnskabet her

For yderligere oplysninger, kontakt:

Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen, telefon: 45162620, e-mail: rhn@gts-net.dk
Kontakt Thomas Alslev Christensen, kontorchef, telefon: 72318410, e-mail: tac@fi.dk
Pressesekretær Carina Elkott, Uddannelsesministeriet, tlf.: 72318089, e-mail: care@fivu.dk.