Virksomheder har glæde af klynger og innovationsnetværk

12.000 danske virksomheder deltager hvert år i erhvervsklynger eller innovationsnetværk. Det bidrager til at styrke deres virksomhed, viser undersøgelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Formålet med erhvervsklynger og innovationsnetværk er at skabe nye samarbejdsrelationer og få inspiration og hjælp til innovationsarbejde. Undersøgelsen viser da også, at mere end halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen har skabt nye kontakter og samarbejder gennem deres deltagelse i klyngeaktiviteter, mens yderligere hver femte regner med at gøre det på sigt.

Derudover har hver fjerde virksomhed fået hjælp til at udvikle nye produkter eller services. Det sker for eksempel gennem videndeling eller projekter, hvor specialister fra et universitet gennem deres viden hjælper virksomhederne med at løse konkrete problemstillinger.

Tilfreds minister

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind er godt tilfreds med, at klynger og netværk bidrager til erhvervslivets udvikling.

”I en globaliseret verden er det ekstra vigtigt at være på forkant med udviklingen og være først med de innovative produkter og services. Klynger og netværk giver mulighed for, at virksomheder samarbejder og lærer af hinanden. Samtidig kommer den nyeste viden og forskning fra universiteterne ud og skaber værdi i hele Danmark. Det er til gavn for virksomhedernes konkurrenceevne og produktivitet. Derfor kan jeg kun opfordre flere virksomheder til at deltage i en klynge eller et netværk,” siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

GTS-institutterne er aktive i alle innovationsnetværk minus et.

Læs hele pressemeddelelsen her