Virksomheder efterlyser let adgang til specialistviden og udstyr

Ifølge en undersøgelse har hver fjerde danske industrivirksomhed mistet indtjening og stoppet projekter, fordi de ikke har haft adgang til nødvendig specialistviden og udstyr. Konsekvensen er, at det danske samfund går glip af både vækst og arbejdspladser. 

”Det er rigtig ærgerligt, især fordi den teknologiske udvikling giver mange muligheder for at komme i front og udvikle konkurrencedygtige produkter. Nye digitale teknologier har ført til en øget kompleksitet i produktudviklingen, som gør det svært for virksomheder selv at besidde alle relevante kompetencer. Det øger behovet for eksterne rådgivere og nye former for test-, demonstrations og udviklingsfaciliteter”, siger direktør i GTS-foreningen Ragnar Heldt Nielsen.

Det høje antal af virksomheder, der peger på, at de ikke har adgang til relevante kompetencer kalder på initiativer, der gør vejen fra forskning til erhvervsliv hurtigere og nemmere at passere.

”GTS-institutterne udgør Danmarks teknologiske videnbro, og derfor er det vores ambition at arbejde for, at alle virksomheder med et potentiale for udvikling og vækst har adgang til relevante specialistkompetencer og teknologier”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Ny rapport med anbefalinger

Det er baggrunden for, at GTS-foreningen nu udgiver en rapport med anbefalinger til, hvordan Danmark kan udvikle videnbroen fra forskning til erhvervsliv, så endnu flere virksomheder får adgang til de eksterne kompetencer, der skaber innovation og vækst.

GTS-institutterne har hvert år et tæt samarbejde med op imod 18.000 unikke, private virksomheder. Her fra er budskabet, at nærheden til test- og demonstrationsfaciliteter betyder utrolig meget.

”Der er derfor brug for at opbygge attraktive faciliteter inden for danske spidskompetencer og domæneoverskridende områder som fx nye materialer og digitalisering”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Det Digitale Vækstpanel har peget på en dansk Digital Innovation Hub. Men for at gøre den og andre nye faciliteter relevante for den brede gruppe af danske virksomheder, mener GTS-nettet, at de skal etableres i et tæt samspil mellem førende forskningsmiljøer og GTS-institutter. Desuden skal der sikres synergi til allerede eksisterende initiativer.

I rapporten peger GTS desuden på behovet for at styrke samspillet mellem Startup og GTS-institutter. Tech-startups skal i højere grad have mulighed for at benytte test- og udviklingsfaciliteter og specialistkompetencer hos GTS-institutterne, og det skal ske med en passende funding mekanisme.

Cases med fokus på vidensamarbejde

Rapporten indeholder ni cases, der beskriver, hvordan GTS-institutterne bringer ny teknologi og metoder i bred anvendelse i dansk erhvervsliv.

Læs bl.a. om hvordan:

  • FORCE Technologys opbygning af fuldskalatest i Lindø Industipark er med til at fastholde vindmøllebranchens forskning og udvikling i Danmark
  • Teknologisk Instituts investering i robotteknologi har banet vejen for, at Danmark er kommet med i en europæisk ”Digital Innovation Hub”, der udover Teknologisk Institut består af de førende institutter fra Tyskland, Spanien og England.
  • Bioneer er i gang med at opbygge en ”one-stop-shop”, som lægemiddel- og medicoindustrien kan benytte i hele den præ-kliniske udviklingsfase
  • Ny databaseret service fra DHI åbner døren ind til viden om vand og miljø til fordel for især mindre virksomheder og starups, der ellers ikke ville have adgang til den type viden

Læs meget mere i rapporten: Den teknologiske videnbro – nu og i fremtiden

Kontaktinformation

Du er velkommen til at kontakte direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen, for en kommentar på telefon 45 16 26 20.

For uddybende spørgsmål eller for at få formidlet en virksomhedscase kontakt informationschef Dorthe Sjøbeck Christiansen på telefon 45 16 26 24.

Venlig hilsen

GTS-foreningen

Foto: DFM