FORCE Technology deltager med to indlæg på den europæiske korrosionskonference EUROCORR, der afholdes d. 7.-11. september som online konference.

Billigere havvindmøllefundamenter – et skridt på vej mod grøn omstilling

Boltede forbindelser til store undersøiske vindmøllefundamenter kan potentielt give store omkostningsbesparelser ved at industrialisere fremstillingsprocessen og bruge flere underleverandører.

Materialespecialist Mikkel Østergaard Hansen deltager med indlægget ”Customised testing of bolted connections for large subsea wind structures”, som handler om korrosionstest af boltesamlinger til havvindmøllefundamenter.

Indlægget omhandler udvikling og udførsel af en række specialtest til vurdering af holdbarheden af boltsamlinger i splash-zonen eller fuldt neddykket i havvand.

Dette er blot et af de mange tiltag, som FORCE Technology deltager i for at understøtte industrien i vejen mod den grønne omstilling.

Øget holdbarhed af elektronik

Andet indlæg med titlen ”Methods for humidity protection of electronic products” holder Kim Albert Schmidt. Temaet er her, hvordan elektronik bedst sikres imod skader opstået på grund af indtrængende fugt.

Dette gøres ved give et overblik over nogle af de vigtigste metoder for fugtbeskyttelse med speciel fokus på de uundgåelige ulemper, der er ved metoderne. Overblikket krydres med praktiske eksempler på fugtindtrængnings hastigheder, og de praktiske problemer der kan dukke op.

Kontakt Mikkel Østergaard Hansen mikh@force.dk eller Kim Albert Schmidt kasc@force.dk, hvis du vil høre mere eller har interesse i at deltage.

Konferenceprogrammet for de 5 dage kan ses på EUROCORRs hjemmeside.