videnspredning videnspredningsrapport

Videnspredningsrapport uden internationalt perspektiv

Af Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS

Danmark har et godt udbud af innovationsredskaber, men der er brug for at styrke virksomhedernes efterspørgsel efter viden. Det er et par af konklusionerne i ny rapport om videnspredning bestilt af Videnskabsminister Charlotte Sahl Madsen og udarbejdet af en ekspertgruppe nedsat af samme minister.

Ekspertgruppen har bl.a. set på, hvordan man øger danske virksomheders innovationsparathed – og hvordan man øger kontakten mellem virksomheder og vidensystem.

De danske instrumenter til at skabe innovation er til stede og frem for at sætte nye i verden, bør man styrke de eksisterende, påpeger rapporten. Et synspunkt som GTS bakker op om.

Videnspredningsrapporten understreger, at der er brug for at stimulere virksomhedernes efterspørgsel efter viden. Der er da heller ikke tvivl om, at virksomhederne i højere grad selv skal komme på banen og tage ansvar. Hvis flere virksomheder stimuleres til at efterspørge viden, så vil resultatet være flere innovative danske virksomheder, og det er, hvad Danmark har brug for.

I GTS ser vi dog en tendens til en opsplitning mellem den ene halvdel af de danske virksomheder, der efterspørger stadig mere avancerede ydelser på højteknologiske specialområder – og den anden halvdel af virksomhederne som kun i meget begrænset omfang efterspørger innovation og den nyeste viden. Derfor er vores holdning, at der skal være tilbud rettet mod alle typer af virksomheder. Men der skal være tale om en differentieret og målrettet indsats, som beskrevet i GTS rapporten Innovationspresset på danske virksomheder

Den nye rapport fra udvalget om videnspredning indeholder således en række gode bud på initiativer, men vigtigheden af at styrke virksomhedernes internationale relationer er en faktor, som er helt fraværende. Dermed mangler rapporten fokus på en af de helt centrale faktorer til at skabe innovation og vækst i Danmark.

I GTS undrer det os, at videnspredningsrapporten mangler anbefalinger om, hvordan man sætter gang i virksomhedernes internationale aktiviteter. Erfaringen fra GTS er, at internationale kunderelationer bidrager til innovation og vækst. Vi anbefaler derfor, at man politisk iværksætter initiativer, der understøtter, at flere virksomheder får eksportaktiviteter.

Læs mere:

Videnspredningsrapport

GTS-nettet i internationalt perspektiv