private rådgivere

Viden skal ud at arbejde

Af Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS – Godkendt Teknologisk Service

De offentlige forskningssatsninger rammer alt for ofte forbi de små og mellemstore danske virksomheder (SMV’er), som ellers udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv.

Der er i de senere år satset for ensidigt på at opbygge topviden, men indsatsen for at sprede viden og gøre den anvendelig for virksomhederne ikke er fulgt med. Blot 6 % af Globaliseringspuljen bliver i dag brugt på videnspredning. Men alle økonomiske tal peger i samme retning: Der er hårdt brug for at få viden ud at arbejde – her og nu!

Et helt centralt spørgsmål er derfor: Hvordan får vi viden ud at arbejde i SMV’erne? Første skridt er at åbne vidensystemet mod nye aktører, så de kan finde frem til de rette kompetencer og personer. Vi har heldigvis allerede innovationsinstrumenter, der rammer SMV’erne. Det er helt nødvendigt og afgørende at styrke disse virkemidler.

Et eksempel på et virksomhedsnært innovationsinstrument, der virker, er innovationsagentordningen, som tilbyder et gratis innovationstjek af virksomheden. På den baggrund får virksomheden et indblik i egne potentialer og gode råd om, hvor den bør sætte ind, og hvem der kan hjælpe. Hvad enten det er hos en privat rådgiver, universitet eller GTS-institut.

For mange virksomheder er innovationstjekket første erfaring med vidensystemet og tjekket resulterer ofte i, at virksomheden får øjnene op for et andet succesfuldt innovationsinstrument, nemlig ordningen med videnkuponer. Med en videnkupon kan virksomheden få 100.000 kr. i støtte til nyskabende innovationsfremmende aktiviteter.Ordningen er konkret og meget ubureaukratisk – og derfor også meget populær. Kassen er tom, og det er oplagt at finde flere midler til denne ordning.

Der er fortsat brug for at opbygge ny viden, men der er også brug for flere initiativer, der rammer i bredden. Erfaringen fra de ni danske GTS-institutter er, at de målrettede SMV tilbud ofte sætter en positiv udviklingsspiral i gang og giver virksomheden lyst til mere. Det er dermed en succesfuld metode i forhold til at få ny viden i arbejde i virksomhederne.

Læs mere om innovationsagentordningen.

Læs mere om videnkuponer.