Viden om fugtteknik afgør graden af følgeskader

Den rigtige rådgivning er afgørende for, hvor store konsekvenserne bliver af en oversvømmet bygning. Det er også essentielt, at de rette kompetencer bliver sat tidligt i spil og derfor uddanner Teknologisk Institut og SBi fugtteknikere med stor succes.

Voldsommere vejr som stormflod og skybrud med store oversvømmelser som følgeskader, er noget vi oplever oftere og oftere i Danmark. Som boligejer er det forfærdende at opleve naturens kræfter på tæt hold, når ødelæggende vandmasser fosser ind i ens hjem. Og det gælder om at få kompetent hjælp så hurtigt som muligt, så man ikke skal kæmpe mod fx skimmelsvamp, når først vandet er væk.

På Teknologisk Institut og SBi, var behovet for at uddanne branchen til at hjælpe de ramte boligejere til at få øje på, og med støtte fra Grundejernes Investeringsfond samt Forsikring og Pension, startede fugtteknikerkurserne op i 2014. Nu, 3 år senere, er kurset både populært og nødvendigt som aldrig før.

“Vi har haft 78 personer gennem kurset siden vi startede op og vi kan konstatere, at der fortsat er et stort behov for viden om afhjælpning af fugtskader”, siger faglig leder på Teknologisk Institut, Carsten Johansen, som er en af underviserne på kurset.

Også Poul Schødt fra Dansk Boligforsikring A/S, som deltog på kurset i efteråret 2016, er glad for kursusforløbet og føler sig bedre rustet til at afhjælpe følgeskader.

“Yderst kompetente og vidende undervisere, der videreformidler stoffet på en god og inspirerende facon. Der var en rigtig god stemning, hvor der var plads til både det faglige og et godt grin”, siger Poul Schødt.

Praktik og teori skaber den rette forståelse

Kurset giver deltagerne en solid, praktisk og teoretisk forståelse af vand- og fugtskader. En vigtig forståelse at have ifølge Carsten Johansen.

“Vi lærer vores kursister både teoretisk og praktisk forståelse. Det er vigtigt for at de er i stand til at håndtere disse typer af skader i bygninger, så boligejerne undgår følgeskader. Et gennemgående positivt element fra kursusevalueringerne er kursets fokus på læring gennem cases. Eksempelvis kan kursisterne medbringe cases fra deres egen hverdag, hvilket giver et varieret indhold til diskussionerne på kurset”, forklarer Carsten Johansen.

Og netop viden om, hvilken indsats, der skal iværksættes for at afhjælpe følgeskader er vigtigt, ikke mindst for de ramte boligejere, som har brug for kvalificeret hjælp med det samme. Derfor lærer kursisterne at registrere, afgrænse og træffe de rigtige beslutninger om afhjælpning af bestemte typer skader.

For Forsikring & Pension, som har støttet udviklingen af kurset, er kursets popularitet vigtigt, for de har også et stort ønske om, at skaderne udbedres korrekt første gang.

“Det er klart, at det er en økonomisk fordel for vores medlemmer, at skaderne fra en oversvømmelse afhjælpes korrekt første gang. Men det er ikke kun det økonomiske aspekt der gør sig gældende her. For os er det også vigtigt, at de boligejere som oplever at få deres hjem ødelagt af vand, ikke efterfølgende skal kæmpe med skimmelsvamp, som er både sundhedsskadeligt og svært at få bugt med, når det først har spredt sig”, siger Tine Aabye fra Forsikring & Pension.

Nyt kursus går et spadestik dybere

At SBi og Teknologisk Institut har ramt rigtigt med kurset, er der ingen tvivl om. Og efterspørgsel fra kursisterne har desuden gjort, at der nu er kommet en efterfølger til det populære kursus.

“Flere af vores kursister har efterspurgt et udvidet kursus, hvor de kan komme i dybden med konstruktionsafhængige skader, fx der, hvor en uhensigtsmæssig konstruktion giver fugtophobning og skjult skimmelsvampevækst. Så det har vi nu valgt at lancere. Kurset hedder Håndtering af konstruktionsbetingede skader og her vil hovedfokus være på konkrete cases med konstruktionsafhængige skader, fx krybekældre, indvendig isolering eller flade tage”, siger Carsten Johansen.

Vil du vide mere? Kontakt:

Carsten Johansen, e-mail: cjo@teknologisk.dk,tlf: 7220 3329

Læs mere om kurserne her