Danmark skal være et førende grønt testland

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen fremlagde sidst i september et udkast til Danmarks første grønne forskningsstrategi med forslag om fire grønne missioner. I den forbindelse vil vi gerne slå fast, at hvis forskningen skal blive til nye grønne produkter og arbejdspladser, kræver det samtidig investeringer i at udbygge Danmark som testland de steder, hvor markedskræfterne ikke selv klarer det.

Teknologisk innovation er vejen ud af corona-krisen

I kølvandet på corona-krisen risikerer Danmark at miste sin konkurrencekraft. Mange virksomheder er pressede. Der er risiko for, at de i kampens hede vælger forsknings- og udviklingsaktiviteterne fra for at fokusere på kerneforretningen. Derfor er det afgørende, at vi straks begynder at understøtte forsknings- og udviklingsaktiviteterne i de danske virksomheder.

Tværgående udviklingsmiljøer som katapult for dansk innovation

Danmark kan blive meget bedre til at omsætte forskning til succesfulde forretninger. Det påpeger den internationale rapport, der udkom sidst i 2019. Vi er i superligaen, når det handler om at producere forskning i verdensklasse. Men vi udnytter ikke vores førerposition til at skabe innovation i erhvervslivet.

Evnen til at innovere er nøglen til grøn succes

Vi skal have en fornyelse af innovationsindsatsen for at imødekomme efterspørgsel på grønne løsninger og behovet for flere innovative virksomheder, mener formand for de danske GTS-institutter Søren Stjernqvist.

Nem adgang til ny viden afgør, om vi udvikler fremtidens grønne løsninger

De massive klimaudfordringer kalder på en hurtig grøn omstilling af det danske samfund og erhvervsliv. Heldigvis tilbyder forskningen viden og teknologi, der hjælper i omstillingen, skriver Claus Jensen, Dansk Metal og Søren Stjernqvist, GTS og Teknologisk Institut i denne kronik bragt i JP.

Mere forskning og teknologi skal i spil

Her i marts mødes et internationalt panel i Danmark for at gennemgå det videnbaserede innovationssystem og komme med anbefalinger til, hvordan vi styrker det. Anders Bjarklev (rektor for DTU og formand for Danske Universiteter) og Søren Stjernqvist (adm. direktør for Teknologisk Institut og formand for de danske GTS-institutter) peger i denne kronik på, at mere teknologi skal i spil.

Vi skal blive bedre til at teste de gode ideer

Danske forskere og virksomheder er fulde af gode ideer, som med tiden kan blive til nye store eksportsucceser på verdensmarkedet. Men inden det sker, skal ideerne testes og afprøves på alle leder og kanter i så virkelighedstro omgivelser som muligt.

Spænder sproget ben for kunstig intelligens?

Vi får kun glæde af kunstig intelligens inden for fx kundeservice, hvis vi udvikler danske algoritmer, mener Jan Neerbek og Anders Kofod-Petersen, Alexandra Instituttet.

Hvordan får vi forskning ind i alle virksomheder?

Fordelene ved at foretage investeringer i forskning og udvikling er indlysende. Alligevel holder især de mindre virksomheder sig tilbage. Det skal der gøres noget ved, mener Christine Antorini og Ragnar Heldt Nielsen. Læs mere i denne kronik, der har været bragt i Børsen.

Hold innovationsagenterne udenfor erhvervsfremmereformen

Kan Danmarks innovationsevne afhænge af 64 forskningsaktive virksomheder? Nej, det holder ikke. Vi skal have langt flere små og mellemstore virksomheder i hele landet med på vognen. De har til stadighed brug for inspiration til at komme i gang med innovation.