digital

Vi er midt i en digital revolution – men hvor er Danmark?

Af Ragnar Heldt Nielsen, direktør og Lars Fremerey, konsulent, i GTS-foreningen

Fremtidens produkter og services er digitale: En røgalarm der selv siger til, når den kræver vedligeholdelse. Små sensorer påsat rør der overvåger vand, varme og strøm og samtidig fortæller, om der er fejl i systemet. Robotter der løser transport og logistikopgaver på hospitaler og i industrien. Eller fjernstyring af dine låse, når VVS’erne kommer på besøg derhjemme.

Der findes heldigvis gode eksempler på, at den digitale revolution også har ramt Danmark. Problemet er, at der foreløbig er alt for få danske virksomheder, der griber de nye digitale muligheder.

Digital udnyttelse: fra en 8. plads til en 15. plads

På blot fire år er Danmark faldet fra en 8. plads til en 15. plads på World Economic Forums årlige liste over landes evne til at udnytte IT-teknologi. En anden undersøgelse udført af GTS-institutterne viser, at det ser ekstra slemt ud, når vi vender blikket mod de små og mellemstore virksomheder. Undersøgelsen viser, at 67 pct. af virksomhederne ikke anvender digital teknologi til at opsamle data fra deres produkter. Et kæmpe problem, da opsamling af data fra produkter og viden om kunders adfærd giver mulighed for produktudvikling og tilhørende services. Vi skal med andre ord i gang med at finde de bedste svar på, hvordan vi sammen bringer Danmark tilbage i eliten.

Tyskland helt i front

Vender vi blikket mod vores naboland Tyskland, så ser vi et land, der har reageret hurtigt på udviklingen. Her er der sat turbo på ”Industri 4.0”, som er den politiske vision for fremtidens industri, hvor produkter og processer bliver intelligente og kommunikerer med hinanden. I Tyskland har man på højeste niveau indset, at man finder fremtidens vindere blandt de virksomheder, der evner at udnytte de nye muligheder i IoT.
Men er Danmark og dansk industri klar til at deltage fx i den vigtige rolle som underleverandør for tysk industri? Og hvor er vores teknologiske og forretningsmæssige styrkepositioner?

Anbefalinger der bringer Danmark foran

GTS-institutternes tætte samspil med op imod 20.000 danske kunder hvert år giver en god fornemmelse for, hvad der rører sig hos virksomhederne, hvilke udfordringer de har – og hvad der skal til for at få flere virksomheder til at gribe mulighederne i IoT. Det er baggrunden for, at vi er kommet på banen med nogle anbefalinger til indsatser, der skal bringe Danmark tilbage i eliten. Anbefalingerne tager et konkret afsæt i de udfordringer, som GTS-institutterne oplever, at danske virksomheder står overfor, og som afholder dem fra gribe de nye muligheder i IoT.

Vi peger bl.a. på, at der er brug for 1) at opruste Danmarks kompetencer inden for udvalgte vækstteknologier og for at sikre demonstrationsfaciliteter, 2) at placere Danmark centralt i internationalt standardiseringsarbejde, 3) at indarbejde IoT i uddannelsesindsatsen, så nyuddannede unge er klædt på til at bringe IoT med ind på deres kommende arbejdsplads 4) en national strategi for at trække private forsknings- og udviklingsaktiviteter til Danmark.

Tid til at springe på toget

Når det handler om IoT, er toget for længst sat i fart, og for dansk erhvervsliv gælder det om at springe på. I GTS-institutterne er vi med vores anbefalinger klar til at arbejde for, at det bliver langt lettere for danske virksomheder at tilføje intelligente enheder i produkter og produktionsprocesser. Formålet med indsatsen er at flytte danske virksomheder frem foran konkurrenterne. Men samtidig vil vi opfordre til en politisk prioritering af digitalisering, som vi ser det i Tyskland.
Den nye publikation ”Smarte produkter, smart produktion og IoT” kan hentes her

Indlægget blev bragt i Altinget.dk d. 5/1-2016

.