vækst

Vi er en del af løsningen

Af Søren Stjernqvist, formand for GTS – Godkendt Teknologisk Service og adm. direktør i Teknologisk Institut

Ny vækst kommer ikke af sig selv. I de danske virksomheder bliver der knoklet hårdt hver eneste dag for at levere kvalitet og følge med markedet – og allerhelst finde de nye løsninger, som giver det afgørende forspring og måske sparker døren ind til et nyt marked.

Hårdt arbejde er en forudsætning for vækst, men vi må også erkende, at flid ikke gør det alene. Konkurrencen går på viden. I den ene hånd viden om teknologiens muligheder i dag og i morgen. I den anden hånd viden om kunderne og markedet og de behov, som kan dækkes bedre.

De to typer viden er nødt til at mødes. Ellers brænder vækstmotoren ud.

GTS-institutterne arbejder målrettet for at få viden i arbejde på de danske virksomheder. Med 21.500 kunder om året samarbejder institutterne med op imod hver tredje af de innovative virksomheder i Danmark. Her kombineres massiv viden om teknologi med stor erfaring og forståelse for at omsætte teknologien til produkter på markedet.

I Danmark har vi brug for, at langt flere virksomheder udnytter teknologien muligheder til at skabe ny vækst. Vi skal have nedbragt det massive efterslæb for den danske produktivitet, som blandt andet regeringens Vækstforum har påpeget. Vi skal styrke samarbejdet på tværs af grænserne mellem universiteterne, GTS’er og virksomheder. Vi skal hive viden hjem fra udlandet fx gennem GTS’ omfattende internationale netværk. Først og fremmest skal vi tage fat med de rigtige metoder og redskaber og få resultater, også på den korte bane.

Derfor har vi GTS. Vil du være med?