videnkuponer

Verdens viden

Af: Ernst Tiedemann, adm.dir. Force Technology, næstformand i GTS – Godkendt Teknologisk Service

Torsdag og fredag i uge 47 var der møde i regeringens Vækstforum. I den forbindelse blev det bl.a. blive diskuteret, hvordan det kan sikres, at langt flere danske små og mellemstore virksomheder bliver mere innovative og konkurrencedygtige.

I den forbindelse vil jeg gerne slå fast, at i en krisetid bør man satse på ”lavthængende frugter”, som kan styrke Danmark og danske virksomheders konkurrenceevne på globale markeder her og nu. En af disse frugter er et styrket samspil med internationale videnmiljøer.

Det danske netværk af Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) har gennem de seneste 10 år oplevet en markant internationalisering. Det betyder, at GTS i dag har repræsentationer i over 30 lande, og at 39 % af omsætningen er international. Den internationale tilstedeværelse koblet med det betydelige indgreb med cirka 20.000 danske kunder gør, at GTS kan gå med danske virksomheder ud og bidrage til adgangen til internationale videnresurser og markeder.

Eksempelvis har FORCE Technology i mange år leveret nogle af verdens mest avancerede skibssimulatorer. De er skabt i tæt samspil med danske virksomheder og forskningsmiljøer. Den maritime industri konkurrerer imidlertid globalt, så volumen og finansieringen er ikke til stede i det danske marked i et tilstrækkeligt omfang til at holde det internationale niveau. Derfor er også forsknings- og udviklingsindsatsen nu blevet global.

FORCE fik gennem en international licitation adgang til en stor udviklingsopgave i Singapore. Det gav mulighed for at blive nøglepartner i opbygningen af den næste generation af avancerede skibssimulatorer. Simulatoren er nu taget i brug og anvendes blandt andet til træning af officerer fra Singapore Police Coast Guard i bekæmpelse af pirater. Gennem projektet trak FORCE Technology mere end 50 danske underleverandører med på opgaven til gavn for dansk eksport, og samtidig blev der sikret opbygning af ny viden i Danmark.

GTS-institutterne ser gode muligheder for i langt højere grad at understøtte videnhjemtagning til Danmark og danske erhvervsliv. I GTS har vi netop lagt sidste hånd på en fælles strategi for, hvordan vi kan styrke indsatsen. Ved at give området klar prioritet kan politikerne hjælpe udviklingen yderligere på vej og styrke Danmarks position som førende vidensamfund.