Når Karstensens skibsværk A/S skal designe skibe på en energieffektiv måde, benytter de testfaciliteter hos FORCE Technology. Det skyldes ikke mindst nærheden til testfaciliteterne, GTS-instituttets erfaring og viden samt uvildighed.

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Karstensens skibsværft A/S er beliggende i Skagen og har siden 1917 bygget og repareret skibe. Omkring 75 pct. af nybygningskunderne er internationale. I forbindelse med design af skibe benytter værftet sig af FORCE Technologys skibstekniske kompetencer.

FORCE Technology har fx opbygget slæbetanke, hvor GTS-instituttet udfører hydrodynamiske tests på skibe og offshore konstruktioner under ekstreme vejr-, bølge- og strømforhold inden den egentlige konstruktionsfase. Eller instituttets computermodeller SIMFLEX til skibsmanøvrering og CFD til strømningssimulering og optimering. Endnu et eksempel er en klimatisk vindtunnel, der gør det muligt at simulere vejrforholds indvirkning på konstruktioner og skibe.

I samarbejdet med FORCE Technology har Karstensens Skibsværft A/S især fokus på energioptimering.

”Når vi designer nye skibe, er vi meget optagede af at sikre den bedste energioptimering. Adgangen til både FORCE Technologys computermodeller og til deres fysiske testfaciliteter gør det muligt at designe skibene optimalt”, fortæller Kent Damgaard, direktør i Karstensens skibsværft A/S.

”Der findes institutter i andre lande, der har nogenlunde de samme kompetencer, men det er naturligt for os at bruge FORCE Technology i Lyndby på grund af nærheden, og fordi vi oplever, at de har stor kompetence”.

Tilbagevendende samarbejde

Karstensens Skibsværft A/S samarbejder med FORCE Technology 1-2 gange om året. Ofte foregår det ved, at både skibsværftet og kunden er repræsenteret under testene.

”Det giver troværdighed overfor kunden, at det er en uvildig, der foretager testene”, fortæller Kent Damgaard.

”Det er også en fordel for os, som et mindre skibsværft, at vi ikke selv skal opbygge kompetencer og faciliteter hos os selv, men har adgang til dem hos FORCE Technology”.

Samarbejdet med FORCE Technology har foregået over en årrække, og denne kontinuitet i samarbejdet har stor værdi, fortæller Kent Damgaard.

”Det er oftest det samme team, vi er i dialog med, og det gør samarbejdet hurtigere og mere smidigt. Vi kender hinanden på forhånd og skal ikke starte for fra hver gang”.

GTS-infrastruktur – tjek faciliteterne ud her

Ud over de testfaciliter til det maritime erhverv, som FORCE Technology har opbygget, har dansk erhvervsliv adgang til mere end 120 test- og demonstrationsfaciliteter hos GTS-institutterne.

Du kan tjekke testfaciliteterne ud på teknologiskinfrastruktur.dk

Foto: FORCE Technology