Usikkerhed præger digitalisering i byggeriet

I byggebranchen er det hovedsagligt rådgiverne der kender til dagens digitale metoder, mens håndværkerne på landets byggepladser har dårlige forudsætninger for at udnytte dem.  Det viser ny undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut.

Til trods for at arkitekter og rådgivere er i fuld gang med at tage digitaliseringen i byggeriet – kendetegnet som Build 4.0 – til sig, så er denne udvikling endnu ikke afspejlet på landets byggepladser.

Det viser nye tal fra Teknologisk Institut, efter GTS-instituttet har interviewet repræsentanter fra 359 danske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Tallene viser først og fremmest at byggeriet går glip af de effektivitets- og miljøforbedringer, som de digitale muligheder ellers kan føre med sig.

Undersøgelsen ‘Build 4.0 giver nye muligheder i byggeriet konkluderer, at det hovedsageligt er arkitekter og rådgivende ingeniører, som er klar til Build 4.0-teknologier som droner, robotter, 3D-print, Big Data og machine learning. I denne faggruppe bruger hele 81 procent af de adspurgte mindst én af teknologierne. Til gengæld er det kun 32 procent af håndværkerne og entreprenørerne, der arbejder med mindst én digital teknologi ude på byggepladserne.

Stor gevinst i Build 4.0

– Branchen har gode indledende erfaringer med Build 4.0, men der kan høstes meget store fordele på ressourceforbrug, energiforbrug og kvalitet og værdiskabelse ved øget digitalisering, siger direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut.

Mette Glavind påpeger, at der i Danmark er bundet 5.000 mia kr. i bygningernes værdi. Samtidig står byggeriet for 40 procent af samfundets ressourceforbrug, 40 procent af energiforbruget og 35 procent af affaldsproduktionen. I 2017 estimerede McKinsey Global Institute ligefrem, at der på verdensplan kan skabes 1.6 billioner dollars i ekstra værdi gennem øget produktivitet i byggeriet.

Om undersøgelsen

Teknologisk Institut har interviewet ledere i 359 danske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. I undersøgelsen indgår både virksomheder, der fremstiller byggematerialer, entreprenører, håndværksvirksomheder, nedrivningsvirksomheder samt arkitekter og rådgivende ingeniører.

Udvalgte tal:

  • Build 4.0 er byggeriets svar på Industri 4.0 og omfatter brugen af ny teknologi og digitalisering i bygge- og anlægsbranchen.
  • Build 4.0-teknologierne kan fx være 3D-print, sensorer, droner, digitale informationsstrømme, VDC (Virtual Design and Construction), BIM (Building Information Modelling), robotter, Big Data, Virtual Reality, Augmented Reality, Machine Learning og kunstig intelligens.
  • 20 procent af de adspurgte virksomheder bruger mindst én af disse teknologier. Oftest rådgivningsvirksomhederne (81 procent) og fremstillingsvirksomhederne (63 procent). Blandt håndværkere og entreprenører ligger tallet på hhv. 32 og 42 procent.
  • Mangel på interesse og digitale teknologier er væsentlige barrierer for anvendelse af Build 4.0 teknologier. 25 procent svarer, at Build 4.0 ikke er relevant. 15 procent svarer, at de har manglende viden, om hvad man kan.

Build 4.0 giver nye muligheder i byggeriet er en del af undersøgelserne Fremtidens teknologier i danske virksomheder.

Du kan læse mere om de overordnede resultater i denne pressemeddelelse eller finde hele rapporten her.