Udnyttelse af satellitdata

Den hurtige teknologiske udvikling gør det muligt at tilbyde nye smarte produkter og services ved brug af de mange former for data fra rummet. 

Ud over de almindelige kendte billeder i større opløsning findes der nu observationsdata der muliggør udvikling af mere avancerede services og produkter til brug for overvågning, drift og planlægning. Særligt inden for miljøområdet kan mange af disse nye produkter og services finde anvendelse.

Program

09.30-10.00 Registrering / kaffe og networking
10.00-10.05 Velkomst
10.05-10.30 Copernicus satellitbilleder og kunstig intelligens, v. Karsten Østergaard Noe, Alexandra Instituttet
Om jordobservationsdata fra EU’s Copernicus satellitprogram og hvordan man kommer i gang med at bruge disse data. Desuden ser vi eksempler på, hvordan information kan uddrages fra satellitbillederne ved brug af avanceret billedanalyse og kunstig intelligens.
10:30-11:00 Hvilke ekstra ting kan vi få fra satellitterne? v. Flemming Hansen, DTU Space
I dag kan vi få billeder i høje opløsninger og bestemme positioner meget nøjagtigt. Flemming Hansen fortæller om den nyeste udvikling inden for dette felt.
11.00 Pause
11.15-11.35 Anvendelse af In SAR data og overvågning af vertikale sætninger, v. Joanna Fredenslund Levinsen, SDFE
11.35-12.00 Satellitdata til løsning af grønt miljø og myndighedsopgaver,. v. Erik Prins, Prins Engineering
Om anvendelse af satellitdata i samarbejde med myndigheder til registrering af biodiversitet i åbne landskaber, skove og Natura 2000 områder. Anvendelse til havs og kortlægning af skov i Danmark samt modellering af den danske biodiversitet.
12.00-12.30 Eksempler på aktuelle behov for værktøjer til effektiv overvågning af utilsigtede lækager og udslip, v. Simon Baagø Andersen, CLEAN
12.30-13.00 Hvordan satellitbilleder gør nytte inden for miljø overvågning v. Rasmus Borgstrøm, DHI Gras
Hvad kan satellitbilleder bruges til inden for miljøovervågning? Igennem præsentation vises eksempler fra mere end 15 års erfaring med at omdanne satellitdata til brugbar information til gavn for overvågning af terrestriske og marine naturressourcer.
13.00-13.30 Frokost og networking

Læs mere og tilmeld dig her