videnkuponer

Tværgående GTS-samarbejde inden for telemedicin

Fire GTS-institutter har sideløbende med de individuelle aktiviteter indenfor telemedicin etableret en tværgående indsatsgrupper for telemedicin. Visionen for den fælles GTS-indsats er at bidrage til at Danmark bliver internationalt foregangsland for telemedicin.

Danmark står over for store udfordringer på sundhedsområdet. Det skyldes bl.a. en aldrende befolkning, stigning i antallet af mennesker med livsstilssygdomme og/eller kroniske sygdomme. I Danmark forventes de offentlige udgifter til sundhedsområdet at vokse til knap 10 procent af BNP i 2050. Det er en stigning på mere end 40 procent eller godt 50 mia. kr. siden 2010. Der er derfor brug for nye løsninger, der kan sikre anvendelse af de mest effektive indsatser og bedst mulig udnyttelse af ressourcerne. Samtidig har området stort eksportpotentiale, da nye løsninger efterspørges i store dele af verden.

GTS-institutterne står stærkt i telemedicin

De danske GTS-institutter står stærkt indenfor telemedicin. Telemedicin er brugen af telekommunikation og IKT til at levere sundhedsydelser over distance. Aktiviteter og indsatser drives af fire institutter: Alexandra Instituttet, DELTA, FORCE, Teknologisk Institut. Institutterne deltager hver for sig inden for en lang række indsatser, hvoraf de helt aktuelle bl.a. omfatter:

Siden 2011 har de fire institutter sideløbende med de individuelle aktiviteter etableret en tværgående indsatsgrupper for telemedicin. Baggrunden er et ønske om en samlet indsats for at fremme udviklingen på området. Både erhvervsmæssigt og i forhold til at udvikle helhedsløsninger på de markante udfordringer, der er på sundhedsområdet. Gruppen dækker tilsammen kompetencer fra avancerede teknologiske wireless- og software teknologier og kompetencer, over viden om regulatoriske krav og udfordringer, til implementering af teknologi på sundheds- og velfærdsområdet, samt udformningen af storskala projekter på tværs af sektorer. Visionen for den fælles GTS-indsats er at bidrage til at Danmark bliver internationalt foregangsland for telemedicin.

Den fælles indsats omfatter pt.:

  • En styrket fælles platform, for at fremme udviklingen på området.
  • Deltagelse som samlet aktør i Det Rådgivende Udvalg for telemedicin under NSI, hvor gruppen fx står bag en række indspil til den kommende nationale strategi for telemedicin.
  • Gruppen indgår både individuelt og som samlet aktør i en løbende strategisk dialog med de centrale nationale og regionale aktører på området, for at rådgive og bidrage til udviklingen af fremtidens nationale storskala indsatser.
  • Institutterne har udviklet Resultatkontrakt-forslaget ”Kickstart af Danmark som telemedicinsk forgangsland.”  Her går de fire GTS-institutter sammen om et forretnings- og software-økosystem for styrket samspil mellem udbud og efterspørgsel omkring en åben udviklingsplatform. Et økosystem, der skaber sammenhæng og markedsudvikling – og dermed markant fremdrift for telemedicinske virksomheder.

Vil du vide mere:

Kontakt Lars Fremerey, GTS sekretariatet, telefon 45 16 26 21 eller lafr@gts-net.dk