Tilskud til potentialeafklaring og implementering af ny teknologi

Der er igen åben for en ny ansøgningsrunde til Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion. Erhvervspartnerskabet understøtter brugen af ny produktionsteknologi som fx robotter, digitalisering og kunstig intelligens. 

I 2016 afsatte regeringen for en periode på 4 år 42 mio. kr. til at øge automatiseringen og digitaliseringen i små og mellemstore produktionsvirksomheder. Projektet blev døbt Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion. Det har til formål at understøtte brugen af avanceret produktionsteknologi.

Tilskudsordning med fokus på teknologisk og digital omstilling

Erhvervspartnerskabet forløber som en tilskudsordning, hvor fokus er på at klæde små og mellemstore produktionsvirksomheder på til fremtidens teknologiske udvikling. Partnerskabet bidrager med ny viden og rådgivning til de deltagende virksomheder og ender ud i konkrete løsninger inden for avanceret produktionsteknologi. GTS-institutterne er partner i Erhvervspartnerskabet, og du kan læse mere om de øvrige partnere her.

Som virksomhed har du to muligheder:

Tilskud til potentialeafklaring: Virksomhederne kan søge et fast tilskud på 100.000 kr. til et potentialeafklaringsforløb; tilskuddet kan bruges til køb af rådgivning i forbindelse med potentialeafklaring og udarbejdelse af en businesscase, der skal vise det økonomiske og forretningsmæssige potentiale i at indkøbe og implementere ny teknologi.

Tilskud til implementering: Virksomhederne kan søge et fast tilskud på 150.000 kr. til et implementeringsforløb; tilskuddet kan bruges til køb af rådgivning i forbindelse med en faktisk implementering af ny produktionsteknologi eller nye digitale løsninger, som virksomhederne i den forbindelse selv indkøber (Implementering af teknologi indkøbt i op til 1 år inden ansøgningsfristen er også støtteberettiget).

Ansøgningsfrist 12. januar 2018

Der er ansøgningsfrist den 12. januar 2018. Der gives tilsagn/afslag på ansøgningen den 1. marts 2018. Udmøntningen af midler den 1. marts 2018 forudsætter, at Erhvervspartnerskabet får bevilling i 2018, hvilket er den klare forventning.

Her kan du læse mere om, hvilke aktiviteter, du kan søge tilskud til

Læs mere om erhvervspartnerskabet her