TestSelv jeres IoT-enheder

Markedet indenfor IoT er i rivende udvikling, og mange producenter har behov for at teste deres IoT-løsninger undervejs i produktudviklingsforløbet for at sikre, at produkterne også kan fungere i ”real life”. TestSelv-faciliteter giver flere virksomheder mulighed for selv at udføre de tests, der udvikles i fagfælleskabet IoT & Wireless Klubben.

Af Anders P. Mynster

Når der tales om IoT, er det nemt at tale om alle de nye features, der skal implementeres med automatisk vedligehold, prediktiv maintenance, over-the-air firmware og machine learning til Big data. Udfordringen er blot, at det med at sikre funktionaliteten ofte bliver glemt, hvilket man i IoT & Wireless Klubben prøver at modarbejde ved hjælp af klubbens TestSelv-faciliteter.

Måling af antenneudstråling

IoT-enheder er ofte trådløse, og meget af funktionaliteten er afhængig af den trådløse forbindelse, og den er direkte afhængig af antennes udstråling. Desværre kan de fleste ikke teste denne udstråling derhjemme, fordi det kræver dyrt udstyr.

Derfor har man stillet en facilitet til rådighed for klubbens medlemmer, så de hurtigt kan opsætte en trådløse enhed i TestSelv-faciliteten og måle udstrålingen. Denne udstråling måles normalt i dBm og er en dB-skala, som er relativ til 1 mW. Det vil sige, at 1 mW sendestyrke svarer til 0 dBm. 0,1 mW svarer til -10 dBm, og 0,01 mW svarer til -20 dBm.

På en nyligt testet radio baseret på nrf24-designet blev udstrålingsdiagrammet på Figur 1 målt, fordi enheden havde dårlig rækkevidde. Her ses, at udstrålingen fra 30 over 0 til 240 grader ”kun” har tabt 3 dB – altså ca. halvdelen af effekten. I den anden halvcirkel er der til gengæld mistet ca. 10 dB, hvilket svarer til 90 % af effekten. Desværre er sådanne resultater ikke unormale. Endnu værre er det, at de fleste virksomheder først bliver opmærksomme på, at de har fået dårlige moduler, når der kommer klager over dårlig rækkevidde fra kunderne.

Figur 1: Output fra måling af udstrålingsmønster. Til venstre: Udstrålet effekt fra antenne som funktion af senderetning. Til højre: Udstrålet effekt som funktion af frekvens.

Test-selv som pre-kvalifikation

Men hvorfor er det vigtigt at måle den udstrålede effekt? Fordi det kan forringe dækningen. Derfor har fx også SigFox krav om, at man certificerer moduler fremstillet til deres teknologi, og det indebærer bl.a., at man tester sendeeffekt. Fordelen ved TestSelv er, at man kan pre-kvalificere sine enheder, inden de skal til certificering hos SigFox.

En anden effekt af en dårlig antenne er en forringet hastighed på den trådløse overførsel. Bluetest har lavet en whitepaper, der viser, hvor meget mobiltelefoners transmissionshastighed forringes, når man påsætter et cover. Her kan man for det første se, at et metalcover reducerer sendeeffekten væsentligt.

Dette er et uddrag af en artikel der blev bragt i Elektronik & Data nr. 5 2017. 

Læs mere her

Mere info

For yderligere information om TestSelv-faciliteterne og IoT & Wireless Klubben, kontakt Anders P. Mynster, apm@force.dk, tlf.  43251425.