ballastvandsystemer

Test af ballastvandsystemer for US Coast Guard

Af Susanne Otto

Skibe pumper store mængder vand ind og ud af ballasttanke for at justere stabiliteten, når lasten ændrer sig. Vandet indeholder bakterier, alger og dyr, som på denne måde flyttes fra det ene hav til det andet og derved potentielt forurener verdenshavene med bakterier og invasive arter. Dette skal stoppes og der hjælper DELTA til.

FN’s søfartsorganisation, IMO, har vedtaget en konvention om rensning af ballastvand. Konventionen træder i kraft, lige så snart 35 % af verdenstonnagen har tiltrådt. Samtidig kræver US Coast Guard, at skibe, der sejler i amerikansk farvand skal have udstyr til rensning af ballastvand ombord.

Ballastvandsystemer skal opfylde en række krav – både biologiske krav og krav til robusthed over for miljøpåvirkninger. Ud over de normale krav, der gælder for godkendelse af udstyr til maritimt brug, skal systemerne opfylde IMO og US Coast Guards krav. Dette inkluderer ud over de normale miljøtests (EMC, klimatiske og mekaniske tests) ekstra langvarige vibrationstests og inklination (vipning frem og tilbage og fra side til side).

DELTA har udført marinetypetest i mere end 30 år og er nu som det sidste nye inden for test af maritimt udstyr også blevet godkendt af US Coast Guard til at udføre miljøtest af ballastvandsystemer.

DHI og DELTA står for test

US Coast Guard har samtidig godkendt DHI til at udføre de krævede biologiske tests. Det betyder, at de firmaer, der udvikler og producerer ballastvandsystemer, kan få udført alle de relevante tests i Danmark. DHI og DELTA er nærmest naboer i Forskerparken i Hørsholm, og da ballastvandsystemer typisk er meget komplekse, omfangsrige og ikke mindst tunge, så betyder det besparelser i tid og transportomkostninger, også selv om DHI’s praktiske test foregår i Hundested. Dette sammen med kapaciteten til at håndtere tonstunge systemer har så stor betydning for de virksomheder, der udvikler og producerer ballastvandsystemer, at de gerne kommer hele vejen fra fx Nordamerika og Asien for at teste hos DELTA.

Processen med at få godkendt ballastvandsystemer til US Coast Guard består af tre trin; først skal producenten have en typegodkendelse fra et klassifikationsselskab, der er godkendt som Independent Lab under US Coast Guard, dernæst får de en godkendelse fra den danske stat, og først derefter kan de søge om en godkendelse hos US Coast Guard.

Læs mere