Telefonboks styrker udvekslingen mellem borger og kommune

Mange borgere vil gerne have indflydelse på den by, de bor i. Det kan til gengæld knibe for en del, når det kommer til at finde tid til at deltage i de timelange borgermøder, hvor en stor del af udvekslingen mellem borger og kommune finder sted. Alexandra Instituttet har dog et alternativ, der hjælper de tidsknappe borgere med at blive hørt.

Alexandra Instituttets Interactive Spaces Lab har i samarbejde med borgerservice i Aarhus kommune udviklet en prototype i projektet ”Digital Bydel”, hvor hovedformålet er at afprøve, hvordan det digitale kan understøtte kommunen i medborgerskabs- og samskabelsesprocesser. Med den gule telefonboks er borgerservice til stede i byrummet på en ny måde. Således kan den lokale borger kommunikere med kommunen på ny vis gennem det digitale.

Indbygget digital flade

Telefonboksene indeholder en digital flade, som eksempelvis kan spørge borgeren, hvad han eller hun synes, at byen skal bruge en eventuel borgerpulje i kommunen til. Dermed kan borgeren fortælle, hvad han eller hun tænker, at byen mangler, og komme med gode idéer. Derudover er telefonboksene en oplagt måde at få input fra den brede befolkning frem for den traditionelle form som eksempelvis høringer og borgermøder. Dette uddyber projektleder Torben Glock, som er manden bag ”Digital Bydel” i Borgerservice i Aarhus Kommune:

Det, der altid er svært, er snitfladen imellem os inde i systemet og borgerne. Hvordan får vi egentlig nogle inputs fra borgerne, som vi kan bruge til noget? For eksempel er de unge helt fraværende (red. til borgermøder og høringer). Derfor har vi gerne ville lavet noget, der bryder lidt med det klassiske, så vi kan komme i kontakt med nogle andre end dem, der plejer at dukke op. På den måde bliver den demokratiske båndbredde større end den, vi har haft indtil nu.

Har før ført til projektideer

Taleboksen er ikke et nyt produkt, men faktisk er det interaktive produkt to år gammelt. I den seneste tid er den blevet opgraderet i sit udtryk samt blevet produktmodnet i den forstand, at kommunen nu selv nemt kan sætte den ud i byen. Gode idéer, som er blevet indtalt i telefonboksene, er sidenhen blevet visualiseret, hvorefter borgerne i byen eller bydelen har haft mulighed for at stemme på hvilken idé, de fandt bedst. Der er altså allerede målt positive effekter på telefonboksene.

Taleboksen eller telefonboksen er et symbol for kommunikation for samtaler trods afstande, særligt for den ældre generation, og fungerer som et genkendende pejlemærke i byrummet. Derfor er prototyperne blevet udformet ikoniske med stærke gule og røde farver. De kan være en ny måde at lave byplanlægning på og et værktøj til at involvere borgeren.

Du kan se hvad Torben Glock fra Aarhus Kommune ellers har at sige om telefonboksene og samarbejdet med Alexandra Instituttet her.