Teknologisk synergi mellem vind og olie/gas styrker den grønne omstilling

Samarbejde og teknologisk læring på tværs af offshore vind og olie- og gasindustrien er unikt og en dansk styrkeposition, der sikrer innovation, arbejdspladser og global konkurrencekraft. 

Hywind er verdens første flydende havvindmøllepark, og den er skabt af Statoil ved at overføre teknologisk viden fra offshore olie- og gasbranchen til offshore vindbranchen.

I Danmark formår vi også at kombinere det gyldne og det grønne i en stærk fælles offshoreindustri. Forstår vi at udnytte de stærke offshore teknologier og kompetencer på tværs, vil det betyde, at Danmark forsat kan være foregangsland på offshoreområdet. Faktisk har synergien og den teknologiske læring mellem vind og olie/gas potentialet til at blive det næste store danske offshoreeventyr. Det vurderer FORCE Technology:

”Samarbejdet på tværs af hele offshoresektoren er en unik dansk styrkeposition. Dansk offshore vind er født af en stærk dansk offshore olie/gas – mange danske offshorevirksomheder er aktive i både olie/gas og vind. Det ser vi ingen andre steder i verden. Det skal vi udnytte”, siger bestyrelsesformand Ernst Tiedemann, FORCE Technology.

Den teknologiske synergi er åbenlys

FORCE Technology kan blandt sine kunder og samarbejdspartnere konstatere, at teknologisynergi bringer værdi. Eksempelvis indgår jack-up som et væsentligt operationelt element i både offshore vind og offshore olie/gas. Derfor har FORCE Technology integreret erfaringer fra både olieefterforskning og havmølleinstallation i et nyudviklet jack-up modul til træningssimulatorer.

”Der er stor synergi og læring mellem de to sektorer. Blandt andet til at etablere sikre og effektive procedurer, som kan mindske effekten af menneskelige fejl”, siger Peter Krogsgaard Sørensen, divisionsdirektør i FORCE Technologys maritime division.

Den danske offshoreindustri beskæftiger på tværs af vind og olie/gas flere end 28.000 medarbejdere og omsætter 116 mia. kroner om året. En styrkelse og videreudvikling af broen mellem vind og olie- og gasindustrien er essentiel for at fastholde en stærk dansk offshoreindustri.

”Den danske offshoreindustri er udpræget innovativ; både indenfor vind og olie/gas, og der er mange fællestræk. Eksempelvis arbejdet med cost-out. Her kan virksomheder inden for vind-, olie- og gasindustrierne lære af hinanden, og meget af den danske offshore innovation er allerede et hestehoved foran, fordi den skabes med afsæt i erfaringer fra både vind- og olie- gasbrancherne”, siger Glenda Napier, CEO i Offshoreenergy.dk.

Synergijagt for over 50 millioner!

I Offshoreenergy.dk arbejder man aktuelt med at understøtte den teknologiske synergi på tværs af vind og olie/gas i form af samarbejder mellem virksomheder indenfor eksempelvis fundamenter, korrosion, droneløsninger, digitalisering, sikkerhed, overfladebehandling, crew transfer og meget andet.

Porteføljen på tværgående innovationsprojekter er på over 50 millioner kroner.

”Synergi understøtter i høj grad den disruptionsdagsorden, som præger alle dele af den globale offshoreindustri. De innovative løsninger, som reducerer udgifterne til energi, udvikles langt hurtigere i fællesskab med inspiration fra flere teknologiområder, end hvis den enkelte industri hver for sig prøver at finde en løsning. Det understreger det globale innovationspotentiale, som synergien mellem dansk offshore vind og offshore olie/gas indeholder”, pointerer Glenda Napier.

For yderligere oplysninger

Læs pressemeddelelse

Kontakt: Glenda Napier CEO, Offshoreenergy.dk Mobil: 42 14 91 74.

Foto: Unsplash/Darren Coleshill