Teknologisk Institut bag ny metode til udvinding af naturlig blå farve

Forbrugerne efterspørger naturlige farver, men der findes ikke en stabil naturlig blå farve på markedet. Teknologisk Institut har sammen med en række partnere udviklet en ny skånsom oprensningsmetode til ekstraktion af blå farve fra spirulina alger. Produktet er testet af i flødeis i samarbejde med Premier Is med et flot naturligt blåt produkt som resultat.

Eksisterende naturlig blå farve giver kedelig og grå is

Naturens egne farver har sjældent de samme egenskaber som de syntetiske. Farvetonen ændres over tid ved påvirkning fra lys, varme eller pH-ændringer, og her er blå farve en særlig udfordring. Ved produktionen af is pumpes der store mængder luft ind i ismassen, hvilket får de nuværende kommercielle naturlige blå farver til at blive gråblå og kedelige.

Premier Is, Caldic Ingredients Denmark, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi (Syddansk Universitet) og Teknologisk Institut er derfor gået sammen i et projekt om at udvikle en metode til produktion af en stabil naturlig blå farve ud fra et blåt proteinkompleks (phycocyanin) fra spirulina alger.

Ny metode til ekstraktion af farve fra spirulina alger

Teknologisk Institut har i projektet stået for at udvikle en ny oprensningsprocedure til at udvinde det blå proteinkompleks fra spirulina algerne. Ekstraktionen og oprensningen er så skånsom, at det blå proteinkompleks ikke nedbrydes. Metoden er efterfølgende opskaleret på Syddansk Universitet, som har leveret testmængder af den blå farve til applikationsforsøg. For at undersøge betydningen af den fysiske form af farven blev der lavet forskellige fysiske udgaver af farven.

Specialist Hanne Bjørn Høiby fra Teknologisk Institut forklarer tilgangen her:

“Vi lavede forskellige udgaver af den naturlige blå farve; et rent ekstrakt, et spraytørret pulver og en flydende formulering. Applikationsforsøg skulle sidenhen vise, at den spraytørrede blå farve fungerede bedst. Ved spraytørring blev farven opkoncentreret og gav den rette intense farve uden at påvirke isens smag og konsistens. ”

Flotte blå flødeis

De forskellige former af den naturlige blå farve fra spirulina blev i testet op imod en eksisterende kommerciel blå farve i flødeis på pilotanlæggene hos Premier Is. Forsøgene viste, at den spraytørrede udgave af det blå proteinkompleks fra spirulina fungerede bedst i forhold til at ramme farven i sammenligning med flødeis produceret på importeret naturlig blå farvestof.

Produktudviklingschef Jørgen Sølvhøj fra Premier Is uddyber resultaterne her:

“Vi er i projektet lykkedes med at få udvundet den blå farve fra spirulina, vi har testet det, og det virkede glimrende. Vi skal dog arbejde videre på stabiliseringen af farven. Det spraytørrede pulver gav den bedste farve, men i en opskaleret isproduktion er farvepulver ikke praktisk. Vi skal gerne lykkes med en flydende form.”

Partnere søges

Partnerkredsen leder nu efter kommercielle samarbejdspartnere til færdigudvikling og kommercialisering af det naturlige blå farvestof.
Produktudviklingschef Jørgen Sølvhøj fra Premier ser frem til en kommercialisering af resultaterne:

“Vi skal have en partner ind, som er eksperter i at gøre det naturlige blå farvestof kommercielt tilgængeligt til en rentabel pris. Vi har metoden, den skal blot rettes til. Potentialet ligger ikke kun i is men også kager, slik eller chokolade.”

Projektet er blevet støttet af Højteknologifonden.

Læs mere her

Foto: Teknologisk Institut