Teknologisk Institut er ude med sin årsrapport

Teknologisk Institut kom i 2016 ud med et overskud på 26 mio. kr. Overskuddet investeres i teknologiudvikling til gavn for danske virksomheder.

Teknologisk Institut har i 2016 realiseret et overskud på 26,4 mio. kr. ud af koncernens samlede omsætning på 1.118 mio. kr. Omsætningen er 100,5 mio. kr. højere end i 2015. Af den samlede omsætning udgør den kommercielle omsætning, med opgaver for dansk og udenlandsk erhvervsliv, 765 mio. kr.

Aktiviteterne i 2016 har bl.a. været præget af overtagelsen og integrationen af GTS-Instituttet AgroTech, som fokuserer på teknologi til landbrug- og fødevaresektoren. Overtagelsen er implementeret med stor succes og har resulteret i, at Instituttet nu er Danmarks største Institut i forhold til udvikling i hele værdikæden i fødevareproduktionen.

Der er også i 2016 arbejdet målrettet på at sikre Instituttet de bedst tænkelige forudsætninger for at kunne hjælpe danske virksomheder på et globalt marked. Af den samlede koncer¬nomsætning på 1.118,1 mio. kr. står den internationale omsætning for de 323,4 mio. kr., dvs. 28,9 %. I forhold til 2015 er der her tale om en stigning på 22,6 mio. kr.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter med danske virksomheder

Samtidig er Teknologisk Institut involveret i en lang række forsknings- og udviklingsaktiviteter.

”Gennem hele Teknologisk Instituts historie har det været helt centralt at inddrage danske virksomheder, små som store, i Instituttets forsknings- og udviklingsaktiviteter – der hvor vi sætter tryk på innovationen. I 2016 udgjorde værdien af Instituttets F&U aktiviteter 464,0 mio. kr., og virksomhedernes indsats udgjorde 1.229,1 mio. kr. Det giver en samlet F&U aktivitet på 1,6 mia.kr. – det er jeg rigtig godt tilfreds med, da det i den grad understreger, at vi er Danmarks innovationsinstitut”, siger adm. dir. Søren Stjernqvist.

Læs mere og se eksempler på GTS-instituttets investeringer i 2016 her

Læs hele årsrapporten her