Teknologisk Institut stiller skarpt på innovation i Viden i Tiden

Teknologisk Institut sætter de næste 3 år fokus på innovation og i det seneste nyhedsbrev Viden til Tiden.

I denne udgave af Viden til Tiden kan du bl.a. læse om:

  • Den unikke patentdatabase som gør det muligt at vurdere, hvor danske virksomheder teknologisk er i front, hvem der er potentielle internationale samarbejdspartnere, og hvor videninstitutioner kan understøtte virksomheders styrkepositioner.
  • Den strategiske rådgivningsydelse, som Teknologisk Institut er i gang med at udvikle. Ydelsen skal ikke blot kunne identificere fremtidens konkurrenter, men også give mulighed for nye former for åbne innovationsmodeller.
  • Hvordan Teknologisk Institut i en opgave for EU-Kommissionen har været med til at belyse de strategiske udfordringer som relaterer sig til innovation og internationalisering for en række udvalgte servicebrancher.
  • En ny analyse om brugen af velfærdsteknologi i de danske kommuner og hvordan det kan bidrage til innovation, vækst og jobskabelse.

Læs hele nyhedsbrevet Viden til Tiden.