Teknologipagten er skudt i gang

Regeringen har netop lanceret en Teknologipagt, der skal sætte ekstra fokus på det naturvidenskabelige og tekniske område med det formål at gøre Danmark til en digital frontløber. GTS-nettet er med som ambassadør. 

Med Teknologipagten har regeringen sammen med virksomheder samt uddannelses- og forskningsinstitutioner igangsat en fælles mission, der skal resultere i, at flere danskere får tekniske og digitale kompetencer. Det skal ruste os alle til en digital og teknologisk fremtid.

Baggrunden er, at danske virksomheder i stigende grad har brug for medarbejdere med digitale og teknologiske kompetencer. En ny analyse fra Højbjerre, Brauer og Schultz viser fx, at der i 2017 var cirka 33.000 jobopslag fra private virksomheder, hvor der blev søgt efter medarbejdere med kompetencer inden for teknologi, IT, ingeniørkundskab, naturvidenskab og matematik (STEM). Det svarer til cirka hvert fjerde af alle opslåede job i den private sektor, og antallet er stigende.

Den nye Teknologipagt ønsker at løse virksomhedernes udfordringer med at rekruttere personer med tekniske og digitale kompetencer. Det skal bl.a. ske ved at få flere unge til at vælge en naturfaglig eller teknisk uddannelse.

Omkring 80 virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner har allerede ved en event på Experimentarium tilsluttet sig Teknologipagten med projekter eller som ambassadører.

”Jeg er glad for, at vi nu er så mange, der går sammen om at styrke Danmarks gennemslagskraft på det naturvidenskabelige og tekniske område. Vi skal tænde den naturvidenskabelig gnist hos vores unge, så de søger mod uddannelser inden for teknik og it. Derfor er det glædeligt, at vi allerede nu har så mange spændende projekter – eksempelvis it-camps for piger eller udvikling af virtuelle undervisningsteknologier”, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

GTS-nettet indgår som ambassadør

I GTS-nettet er der også glæde over den nye Teknologipagt og den ekstra opmærksomhed om teknik og teknologi, der følger med.

”Som ministeren betonede til lanceringen, vil det i fremtiden næsten værre en større udfordring at være teknologi-analfabet, end ikke at kunne læse og skrive. Det er derfor vigtigt, at uddanne unge mennesker i naturfaglige og tekniske færdigheder. Det er desuden vigtigt at inspirere og videreuddanne den nuværende arbejdskraft, så dansk erhvervsliv har adgang til relevante kompetencer herhjemme. Det er temaer, vi gerne vil kæmpe for i GTS-nettet, og derfor er vi med som ambassadører i Teknologipagten”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Teknologipagtens projekter, partnere mm. kan findes på Teknologipagtens hjemmeside, som du kan tjekke ud her 

Regeringen nedsætter TeknologipagtRåd

Regeringen har nedsat et råd, der skal stå i spidsen for Teknologipagtens arbejde med at få flere danskere til at arbejde og uddanne sig inden for digitale og tekniske fag.

Læs mere her