Ny teknologi betyder bedre kontrol af trafikskilte

RetroSign GRX giver vejmyndigheder i hele verden mulighed for at indsamle flere og bedre data om trafikskiltes effekt og funktion. For amerikanske TAPCO er GRX et nyt og vigtigt værktøj, som kan måle trafikskiltes effekt. Dermed sikres det, at skilte lever op til de fastlagte standarder, hvormed vejsikkerheden øges.

Af Kjeld Aabye

Der kommer flere og flere biler på vejene overalt i verden. Med den øgede trafik følger også et øget fokus på behovet for at gøre vejene sikre for trafikanter. En sikker trafikafvikling er i høj grad afhængig af effektiv skiltning og afstribning af vejene – og det er man klar over hos TAPCO, som en af de store leverandører af trafiksikkerhedsudstyr i Nordamerika.

“Vores opgave er at skabe sikkerhed i trafikken for både bilister, fodgængere, passagerer og cyklister, og vi ved bedre end nogen, at skiltning og afmærkning på vores trafikårer skal være klar og præcis og ifølge de regler, der er fastlagt af myndighederne. Vejskiltene minder os om færdselsreglerne, advarer om særlige forhold og viser vej frem til destinationen. Vejskiltene skal være klart synlige, og det gælder både dag og nat,” udtaler Joanne Conrad, Sign Making & Compliance Manager hos TAPCO.

De fleste ulykker på vejene sker om natten

Særligt når man kører på en mørk vej om natten, er det vejskiltenes og vejafstribningens reflekser, der er de vigtigste vejvisere. I regnvejr med våde vejbaner kan selv de mest effektive skilte og afmærkninger dog komme til kort, da vand kan dække refleksbelægningen helt eller delvist. Dermed bliver retroreflektionen dårligere hvis ikke den forsvinder helt. Blandt andet af den årsag er chancen for ulykker også betydeligt større om natten, end den er om dagen.

Retroreflektometre er et vigtigt redskab

Derfor er vejmyndighederne ansvarlige for at sikre, at trafikskilte og afmærkninger fungerer ifølge de nationale og internationale standarder, så antallet af ulykker kan minimeres. I denne sammenhæng er brugen af retroreflektometre er et vigtigt redskab for vejmyndighederne til at sikre, at trafikskilte og afmærkninger på vejene overholder mindstekravene.

DELTA – en del af FORCE Technology udvikler og sælger retroreflektometre. Det seneste skud på stammen er RetroSign GRX, som blev lanceret i efteråret 2016. Det kamerabaserede værktøj har flere nyttige funktioner til kontrol af vejskilte.

“Hvor står det? Hvad det er? Hvor tydeligt er det? Med GRX er det let at besvare disse spørgsmål. Via den indbyggede GPS eller manuelle input angives skiltets lokation og data, og det kan ses på Google Earth. Det er også let at overføre lokationsoplysninger til ens administrationsprogram. Det indbyggede kamera tager et farvefoto af skiltet, så man kan se skiltet og omgivelserne, som til tider kan påvirke skiltets retroreflektion. GRX kan fortælle, hvor kraftigt skiltet lyser op for 7 observationsvinkler og ekstra indgangsvinkler afhængig af de specifikke krav,” siger Joanne Conrad fra TAPCO, som har medvirket som sparringspartner under udviklingen af GRX.

Læs mere her

DELTA og FORCE Technology fusionerer

Fra 2017 bliver DELTA en del af FORCE Technology. Fusionen medvirker til et stærkere GTS-net til gavn for dansk erhvervsliv. Her kan du læse mere om fusionen:

På Dansk

På Engelsk