TalkingBadge

Talende enheder giver tryghed og øger effektiviteten

Stedbestemte lydbeskeder til oplæring og information af rengøringspersonale kan spare tid, øge kvaliteten og gøre medarbejderne mere trygge i deres arbejde, viser projekt, som Alexandra Instituttet har været samarbejdspartner på.

Hvordan sikrer man sig at oplæringen går planmæssigt og i god kvalitet? Det er en af de udfordringer som service- og rengøringsbranchen står overfor. Det er en branche med langt større personaleudskiftninger end andre erhverv og derfor bruges der mange ressourcer på oplæring. Samtidig kræver det oplæring på flere sprog, da det er en beskæftigelsesgruppe med en lang række forskellige nationaliteter og kulturer.

Gevinst for både personalet og virksomheden

Her kan såkaldte “TalkingBadge”, der er et navneskilt, som rengøringspersonalet får udleveret, være med til at lette oplæringenog mindske antallet af fejl. Det er en plastikenhed, der via en højtaler og et Bluetoth-baseret positioneringssystem, kan fortælle, hvor personen befinder sig, og om de skal gøre rent netop der.TalkingBadge2_nyhed

– TalkingBadge kan desuden gøre opmærksom på om der er smittefare eller anden risici forbundet med rengøringsarbejdet på det sprog som rengøringspersonalet forstår. På den måde bliver enheden både en gevinst for personalet og servicevirksomheden, fordi man kan gøre optimalt rent på en sikker måde og fx undgå smittespredning på hospitaler, forklarer Alexandre Alapetite, Senior Software ICT Engineer på Alexandra Instituttet.

Han har sammen med John Paulin Hansen fra IT Universitetet i København undersøgt, hvordan man kan bruge lydbeskeder, som er stedbestemte og kan informere folk om noget, de har brug for her og nu. Projektet er støttet af InfinIT og hedder ”Stedbestemte informationer til medarbejdere i servicejobs”. Projektet bygger oven på ITU’s eksisterende TalkingBadge platform.

iBeacons gør enhederne billige og uafhængige af internet

– Enhederne er intelligente, og selv er i stand til at registrere, hvilken zone, de er lokaliseret i. Bluetooth 4-lavenergi-Beacon (også kendt som iBeacons) er meget billigere, kan køre på samme batteri i flere måneder og er ikke afhængig af internet eller elektronisk forbindelse, fortæller Alexandre Alapetite. Han er ikke i tvivl om, at teknikken kommer til at blive brugt inden for servicesektoren.

– TalkingBadges er optimale at bruge i forhold til batteritid og samtidig er de mindre kostbare end smartphones. Det giver mening flere steder, og især på hospitaler, hvor det ikke er tilladt at bruge smartphones, siger han.

Her viser en tidligere use-case fra et projekt i 2013, ledet af John Paulin Hansen fra ITU, hvordan zone-specifikke lydbeskeder kan bruges til at guide turister rundt i byen:

 

Fakta om TalkingBadge

Projektet undersøgte tekniske og organisatoriske muligheder for at bruge stedbestemte lydbeskeder til oplæring og information af rengøringspersonale. Projektet er støttet af InfinIT, og deltagerne består af IT Universitetet i København, Alexandra Instituttet, LO Hovedstaden, Jinou China, TDC A/S og ISS A/S. Projektet kørte fra januar til juni 2014.