Indlæg

pesticider

Naturens ”skjulte” evner skal rense drikkevand for pesticider

Skjuler naturen et svar på udfordringerne med øget forekomst af pesticider i drikkevand? Det vil parterne i det nye projekt, Den Trojanske Hest, undersøge. De ønsker at udnytte de ”skjulte” evner til at nedbryde pesticider, som visse naturlige bakterier i bl.a. sandfiltre er i besiddelse af.
MIKE 2016

MIKE 2016 by DHI åbner op for nye muligheder

I en lille månedstid har man kunnet downloade den seneste version af MIKE Powered by DHI software: MIKE 2016. Den giver mange nye muligheder og nye funktionaliteter, som giver en endnu bedre brugeroplevelser.