Indlæg

FORSK2025

FORSK2025: Hvad er fremtidens vigtigste forskningsområder?

Offentlige investeringer i strategisk forskning skal løse samfundets udfordringer og skabe vækst og velstand. Uddannelses- og forskningsministeren sætter derfor gang i en proces, der skal danne grundlag for, at de politiske investeringer i strategisk forskning foretages på baggrund af solid viden.
Dansk forskning

Dansk forskning er i top

Dansk forskning har høj videnskabelig gennemslagskraft. Sådan lyder konklusionerne i dette års ”Forskningsbarometer”, som giver et overblik over dansk forskning og sætter dansk forskning ind i en international kontekst.