Styring af vand i produktionen

DHI har udviklet et værktøj – CashFlow – som kan hjælpe produktionsvirksomheder og forsyningsvirksomheder med at vurdere de reelle omkostninger i forbindelse med vandforbruget i produktionen.

Industrivirksomheder mangler ofte overblik over de reelle omkostninger til vand og spildevand i modsætning til andre omkostninger til fx energi.

En detaljeret beregning af omkostningerne for de forskellige vandstrømme vil gøre det muligt at beregne væsentlige værdier i relation til vandforbrug som:

  • Tab af varme bundet til vand
  • Tab af produkter eller biprodukter bundet til spildevand
  • Rensning af spildevand forud for udledning
  • Spildevandsafgifter

Læs mere på DHIs hjemmeside.