Studerende udfører modelforsøg hos FORCE Technology

FORCE Technology er med til at introducere kommende skibsingeniører til modelforsøgsteknik som en videnskabelig metode til at analysere og løse problemer.

Som en del af deres uddannelse skal DTU’s kommende skibsingeniører gennemgå et praktisk kursus, hvor de udfører modelforsøg i virksomhedens slæbetank.

Formålet er at give de studerende en introduktion til modelforsøgsteknik som en videnskabelig metode til at analysere og løse problemer. Efter kurset skal eleverne være i stand til at analysere fremdrivningsforholdene for et skib og bestemme den nødvendige fremdrivningseffekt med maksimal effektivitet.

Ifølge de studerende selv er de praktiske forsøg i slæbetanken med til at give dem en bedre fysisk forståelse af, hvordan skibe reagerer. Forud for forsøgene i slæbetanken har eleverne foretaget beregninger på modstand og fremdrivning i stille vand. Det er disse hypoteser, som de skal be- eller afkræfte ved hjælp af deres modstandsforsøg og efterfølgende sammenligne med CFD-beregninger med samme konditioner som i slæbetanken.

Retrofit af bulb

En anden del af kurset tager afsæt i retrofit af en bulbstævn. Eleverne skal selv modellere to forskellige bulbe og herefter teste dem i slæbetanken for at kunne konkludere hvilken bulb, der vil tjene deres skib bedst i de angivne konditioner.

Hos FORCE Technology har man over en lang årrække samarbejdet med DTU omkring netop dette kursus, hvor de studerende selv deltager i alle faser af modelforsøget. De planlægger, trækker i waders og gør skibet klar til forsøg, styrer forsøgene fra computeren og efterfølgende analyserer de resultaterne og skriver rapport, og tager på den måde del i alle forsøgets faser.