kea

Studerende fra KEA lærer om holistisk værdiforståelse

FORCE Technology står bag kursus, hvor de studerende på Københavns Erhvervsakademi (KEA) lærer, at se på en virksomheds funktioner som en helhed, hvor hvert led i virksomheden er med til at sikre, at slutbrugeren oplever en merværdi i produktet, der rækker ud over det fysiske produkt.

Emotionelle værdier

Når vi som kunder oplever, at et produkt har værdi for os, handler det ofte om mere end selve det fysiske produkt. Hvad virksomheden bag produktet står for, når det handler om etik, bæredygtighed, ansvarlighed, design etc., er emotionelle værdier, der ofte betyder lige så meget eller mere for os som kunder. Potentialet for succes ved at ”tilføje” de emotionelle værdier afhænger helt af, hvor velforankret disse værdier er i virksomhedens organisation.

På kurset blev de studerende introduceret til en række psykologisk baserede værktøjer, der vil sikre, at slutbrugeren oplever produktets merværdi. Eksempelvis er et af værktøjerne, hvordan man afdækker og implementerer slutbrugerens behov. Det handler derfor i høj grad om at kunne identificere virksomhedens kerneværdier og derefter at kunne bruge dem i udviklingen af slutproduktet.

Holistisk værdiforståelse går ud på at sikre virksomhedens kerneværdi i alle led – fra produktudvikling til forbrugeroplevelse.

Besøg på virksomhed

Efterfølgende har de studerende haft lejlighed til at besøge virksomheden MONSTRUM, hvor de gennem et case-baseret samarbejde har haft lejlighed til at afprøve deres nye forståelse af værdier. Efter besøget hos Monstrum har de studerende gennem et casestudie haft mulighed for i grupper at arbejde videre med og anvende de nyerhvervede værktøjer til identificering af virksomhedens kerneværdier.”Jeg er imponeret over, hvad de har fået ud af så kort tid og det ene besøg i vores virksomhed”, siger Christian, Monstrum.

Afslutningsvis blev de studerendes resultater af casestudiet præsenteret og evalueret.

-Det har været rigtig godt og en god sammenkobling mellem teori og praksis. Teorien var håndgribelig, og vi kan bruge modellerne og redskaberne fremover i et andet projekt, som vi er i gang med, siger elev fra KEA.

Fakta

Et undervisningsprogram og case-forløb i samarbejde mellem:

  • MONSTRUM designer og producent af unikke legepladser
  • KEA Københavns Erhvervsakademi
  • FORCE Technology, Afdelingen for Anvendt Psykologi.

Artiklen har også været bragt på FORCE Technologys hjemmeside – læs mere her