Nyheder

Strategi for GTS-nettet 2010-2015

Strategien tegner de politiske ambitioner for GTS-nettets udvikling i perioden 2010-2015, og tager blandt andet afsæt i en gennemført internationale evaluering det danske GTS-system.

Herudover har erhvervslivets organisationer, øvrige interessenter og GTS-institutterne været hørt og inddraget i processen bag strategien.

Strategi for GTS-nettet 2010-2015 er udgivet af Rådet for Teknologi og Innovation.

Du kan hente strategien her