Strandopskyl og roetoppe skal bruges i nye produkter

Der er et stort uudnyttet potentiale i bioressourcer. I samarbejde med danske og udenlandske virksomheder, vil Teknologisk Institut skabe nye produkter og øge værdien af de bioressourcer, som i dag ikke er optimalt udnyttet. Det skal ske på baggrund af indsigter fra et projekt, som nærmer sig sin afslutning.

I Danmark finder man i dag flere store mængder af biologiske restprodukter, som ikke udnyttes optimalt. Det gælder eksempelvis roetoppe, mask fra ølproduktion samt tang og ålegræs, der skyller op på de danske strande. Den problematik har været udgangspunktet for det større erhvervspartnerskabet SUBLEEM, der så småt nærmer sig sin officielle afslutning.

Projektet ledes af Teknologisk Institut, som via bioraffinering af førnævnte materialer har udviklet en række nye produkter i pilotskala, herunder blandt andet proteinkoncentrater og fiberprodukter. Maskprodukterne er som prototyper længst fremme og det vurderes at de er specielt egnede som ingrediens i fødevarer.

Nye muligheder for at udvinde ressourcer

Anne Christine Hastrup arbejder til daglig med biomaterialer på Teknologisk Institut og har siden 2016 været tilknyttet SUBLEEM. I denne periode har hun stået i spidsen i at designe, etablere og gennemteste et generisk pilotanlæg til bioraffinering som led i projektet.

“I dag udnytter vi langt fra al biomasse optimalt. Med det nye anlæg og de kompetencer vi har tilegnet os i SUBLEEM projektet, er vi nu i stand til at tilbyde vores hjælp til både det danske og internationale erhvervsliv, så vi, ved fælles hjælp, kan vise muligheden for at skabe nye produkter og dermed øge værdien af de bioressourcer, som i dag ikke er optimalt udnyttet”, siger Anne Christine Hastrup.

Om SUBLEEM

SUBLEEM afsluttes officielt d. 31. maj 2018. Projektet er støttet af Grøn Omstillingsfond og udført i samarbejde mellem Teknologisk Institut, Nordic Sugar, Guldborgsund Kommune, Nordisk Tang, Vestjyllands Andel, SICE, HedeDanmark, AgroBusinessPark, Københavns Universitet og SEGES.

Læs mere her